Església Parroquial del Sagrat Cor de Jesús

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Albinyana

Adreça: C/ de l'Església, les Peces

Descripció:
Aquesta església va ser bastida durant el segle XVIII (té gravades les dates de 1723 i 1769) fruit de l'ampliació d'un temple romànic documentat des del 1040, que es correspondria amb la capella de l'antic castell d'Albinyana. D'aquesta antiga església se'n conserven vestigis a la façana de l'absis semicircular.

Tipus monument: Religiós. Església

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX

Localització: Les Peces

Descripció:

La façana està formada per un cos quadrangular i una torre adossada a la dreta. El campanar, de poca alçada, és una torre vuitavada feta de paredat, amb quatre finestres d'arc de mig punt on es troben dues campanes. La façana, arrebossada i pintada, presenta una portalada d'arc escarser, una rosassa i un rellotge, i està rematada per motllures. L'interior presenta una nau central de volta de canó amb capelles laterals d'arc de mig punt. L' absis està decorat amb una gran conquilla. Als peus de l'església es troba el cor, sostingut per un arc carpanell, i el cancell.

Notes històriques:

Les dades que tenim, derivades de la inscripció que es troba a l'església, situen la seva construcció l'any 1880.

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 05/11/2003

Publicació: 28/01/2004

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església

Adreça: C/ de l'Església, les Peces

Telèfon: 977 687 818 Ajuntament

Fax: 977 687 818 Ayuntamiento

Lloc web: http://www.albinyana.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.albinyana@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.254721], [1.500610]