Molí d'en Perot

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Albinyana

Adreça: Nucli de Bonaterra, a la partida del Molí d'en Perot

Descripció:
Masia dispersa amb molí fariner situat sobre un promontori en la partida de Bonaterra. Té un origen probablement medieval, i apareix citat com el molí de Joncosa en un capbreu de 1562.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia. Industrial. Molí

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVI (1562)

Localització: Sobre una elevació del terreny, al costat d'una riera, a l'oest de la carretera de Vendrell a Valls C-51, i a 200 m de la urbanització Bona Terra

Descripció:

Tenia una portalada d'accés amb arc rebaixat, un balcó a ma dreta i una sèrie de finestres, però actualment una part de les parets han caigut i es troba força enderrocat.

Notes històriques:

Apareix descrit a un capbreu del 1562, com a molí del Joncosa. Allà s'esmenta que la casa té els elements necessaris per al funcionament d'un molí, com ara les moles, la bassa, un trull per a fer oli, i que a més consta d'un corral de bestia situat davant la casa. Ja en el 1400 es coneixen documents que parlen d'un molí Abadal que sembla correspondre amb aquest mateix molí.

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 05/11/2003

Publicació: DOGC 28/01/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Antigament el seu nom era molí del Joncosa, i del Viscaí.

Adreça: Nucli de Bonaterra, a la partida del Molí d'en Perot

Telèfon: 977 687 818 Ajuntament

Fax: 977 687 818 Ajuntament

Lloc web: http://www.albinyana.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.albinyana@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.247650], [1.529191]