Casa Sunyer

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: C/Càlig, 3

Descripció:
Casa pairal de la família Sunyer utilitzada actualment com a segona residència. Probablement va ser bastida a finals dels segle XIX i reformada al XX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIX - XX (1890)

Localització: Es troba al centre del municipi.

Descripció:

Aquesta construcció, situada a l'angle entre el carrer Càlig -façana principal- i el "Callejón de Palacio" -façana lateral i pati-, presenta planta quadrangular amb planta baixa, entresòl, pis noble i golfes. A la façana principal s'obre la porta amb brancals i llinda de pedra o, al centre de la qual hi ha la inscripció "Casa Sunyer". Sobre la llinda s'aprecia l'escut de la família, també en pedra. A l'entresòl hi ha una finestra petita a la dreta de la porta. A la planta noble es disposa un balcó i a les golfes altres tres més petits. La part inferior de la façana lateral adquireix forma atalussada (aproximadament 1 m d'alçada). A la planta baixa, entresòl i primer pis d'aquesta mateixa façana es presenten obertures corresponents a finestres irregulars en mida i forma. A les golfes, en canvi, hi ha quatre ulls de bou molt senzills i ovalats. Hi ha dues finestres de l'entresòl, de pedra, i una del primer pis amb balustrada. Tot el mur sembla fet amb maçoneria arrebossada, imitant carreus. L'edifici es corona amb un voladís que imita una cornisa clàssica. A la part de darrera, té una terrassa amb balustrada que dóna a un pati interior.

Notes històriques:

No es coneix cap referència documental sobre aquest edifici. Probablement aquesta construcció data del segle XIX i fou reformat el XX, com ho indicaria l'arrebossat sense lluir de la façana. Aquesta datació s'ha realitzat segons l'estructura de l'edifici i la comparació amb les dates de les llindes de pedra que pertanyen a les cases del veïnat. Pel que fa al cognom Sunyer es té constància de la seva existència des de 1604, en què és esmentat Tomàs de Sunyer com a síndic de la vila. Posteriorment, hi ha diverses notícies de matrimonis de representants de la família. Joaquim Sunyer i de Viala, que vivia cap a 1920, fou cavaller del Sant Sepulcre. La casa només l'habiten a temporades encara que es tracta de la casa pairal. Els propietaris tenen una altra propietat a Sòl-de-riu (al Terme Municipal de Vinaròs, Castelló). El 1991 la casa fou pintada de color siena, deixant el gris per la fusteria i les reixes.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge. Segona residència.

Adreça: C/Càlig, 3

Telèfon: 977 73 20 13 / 977 73 20 26

Fax: 977 73 07 90

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.543090], [0.480619]