Ermita de la Mare de Déu del Remei

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Ermites

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: Camí vell d'Alcanar a Ulldecona-trencall de la Ctra. A.a U.

Descripció:
Conjunt format per l'ermita, pròpiament dita, i l'hostatgeria o casa de l'ermità. L'ermita va ser construïda en dos fases: una gòtica, corresponent a la part més antiga de la nau central, la porta principal, els contraforts exteriors i coberta i, la barroca, relacionada amb l'ampliació del creuer, la cúpula, una petita espadanya al cim de la façana i una campana, així com probablement l'òcul que hi ha a la part superior de la porta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Ermita.

Estil: Gòtic. Renaixement. Neoclassicisme.

Datació: Segles XVI-XVII i XVIII.

Localització: Es troba damunt d'un turó a 1 km al nord del municipi.

Descripció:

Aquesta construcció es divideix en dues parts diferenciades: l'ermita, pròpiament dita, i l'hostatgeria o casa de l'ermità. Va ser bastida amb reble arrebossat i emblanquinat amb els angles reforçats de carreus ben escairats. Es poden diferenciar dues èpoques de construcció: una gòtica i l'altra barroca. La gòtica correspon a la part més antiga de la nau, coberta amb voltes de creueria, amb la porta principal adovellada, contraforts exteriors i coberta a doble vessant. La barroca va comportar una ampliació del creuer i una cúpula peraltada sobre tambor, alhora que se li afegeix una petita espadanya al cim de la façana, amb una campana datada el 1726; l'òcul que hi ha sobre la porta pot ser d'aquesta segona etapa. La cúpula exteriorment està feta feta de teules envernissades amb diferents colors i va ser restaurada el 1984. A l'interior, hi penja un àngel de talla d'estil, també, barroc. L'altar major és una còpia exacta del cremat el 1936, obra de Vicent Benet. El 1974, fou remodelat i les actuals pintures són d'Àngel Acosta de Tortosa. Els altars laterals, posteriors a la Guerra Civil, són de Xillida de Cervera del Mestre. També hi ha una sala annexa on es conserven un gran nombre d'exvots, entre els quals hi havia uns retaulons pintats de caire naïf que han desaparegut en gran part. La pica beneitera, de marbre rosa, consta de vas i suport. Dins el cambril de l'altar major hi ha la Imatge de la Mare de Déu del Remei, còpia de la que hi havia abans, d'estil clàssic. Desaparegué a la Guerra Civil i l'any 1939 se'n feu una còpia. A la sagristia es conserven les restes del Retaule renaixentista de la Sagrada Família, del segle XVI-XVII. També es conserven en aquest mateix lloc un retaule de Sant Josep del segle XVIII (1765) d'estil rococó.

Notes històriques:

Els orígens de la construcció de l'ermita del Remei són desconeguts. La devoció a la Mare de Déu del Remei sorgeix arran l'aparició de l'Orde dels Trinitaris, dedicats a la redempció dels captius de la pirateria, etc. S'instal·laren a Tortosa el 1579 i això potser va determinar la construcció del Santuari d'Alcanar o, igual una reconstrucció o canvi d'advocació. El 1626 l'ermita del Remei es troba documentada en dues notícies: una a la Història de la antiga Hibera, de Martorell, publicada aquell mateix any, i l'altre, al testament de Gabriel Reverter, al qual consta que es donen cinc lliures per a "la fàbrica e obra de nostra Senyora del remey". Per tant, sembla que al segle XVII s'hi estava treballant. L'ampliació, però es va fer molt avançat el segle XVII o del primer terç del segle XVIII, entre 1704 i 1728 -època del rector José Caballer, segons el Matamoros. En canvi a l'Enciclopèdia Catalana es proposa el 1820. El que està clar, es que el 1776 es restaurà la teulada. Fins el 1835 havien tingut cura de l'ermita la Confraria del Remei, que n'administrava les terres amb oliveres i garrofers, juntament amb el rector d'Alcanar. Cap els anys 20 del segle XX, el tortosí Cervetó pintà l'interior de la cúpula i de l'absis amb temes bíblics de caire marià i al·legòric de les lletanies. El paviment fou substituït per un d'hidràulic i els arrambadors de ceràmica de les parets també es canviaren. La pica correspon a l'època de construcció del sector més antic de l'ermita, de finals del segle XVI o inicis del XVII.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Ermita.

Adreça: Camí vell d'Alcanar a Ulldecona-trencall de la Ctra. A.a U.

Telèfon: 977 73 20 13 / 977 73 20 26

Fax: 977 73 07 90

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.559225], [0.479117]