Hospital modern

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: C/Càlig, 30

Descripció:
Construcció bastida a finals del segle XIX, va ser transformada en convent de les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació el 1926. Posteriorment va ser Col·legi de la Santíssima Verge del Remei i més tard rehabilitat com a Centre Municipal de F. P. A l'actualitat es troba en desús.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Hospital.

Estil: Obra popular. Neoclassicisme.

Datació: 1898

Localització: Es troba al centre del municipi.

Descripció:

Construcció de planta rectangular i un petit pati interior. Consta de tres façanes: la principal, que dóna al carrer Càlig, núm. 30 i les laterals que s'orienten respectivament al carrer Sant Josep i a Méndez Núñez. Presenta una planta baixa i primer pis. A la planta baixa hi ha una porta per façana (dues al carrer Sant Josep), amb llindar, brancals i llinda de pedra i finestres distribuïdes regularment. Al segon pis, les finestres es troben en eix amb les de la planta baixa, i es troben emmarcades per motllures, com les inferiors. Remata la construcció un ràfec en forma de cornisa clàssica dentada. El mur està emblanquinat excepte als emmarcaments de les portes i la base de les dues cantonades, que són de pedra.  

Notes històriques:

El primer hospital documentat a Alcanar data del segle XVI. La seva administració anava a càrrec del Rector i dels jurats del lloc. L'any 1625, el Cardenal Spínola ordenà la construcció d'un de nou per la ineficàcia de l'anterior. Els jurats del poble van donar un pati per a la seva edificació, però les obres no s'acabaven, i el 1631, el Bisbe Antolínez de Burgos va donar un termini de sis mesos per que finalitzessin. El 1718 s'autoritzà la venda de l'hospital i la construcció d'un altre, que perdurà fins a finals del segle XIX. Aquest també va ser administrat pel municipi. Posteriorment aquest edifici es va enderrocar per eixamplar el Camí Nou, després del Pla de Sant Roc. L'hospital actual fou bastit el 1898 i a la clàusula de donació s'especifica que s'havia de construir a l'extrem del carrer Càlig. El 1926 l'hospital es va transformar en el Convent -amb col·legi- de les germanes de Nostra Senyora de la Consolació. Posteriorment, va ser el Col·legi "Santíssima Verge del Remei" de les germanes de la Doctrina cristiana durant uns 15 o 20 anys, caient en desús en marxar aquestes. Al primer pis hi havia una capella dedicada a la Verge del Remei. De l'any 1980 fins a principis del 90 es va habilitar com a centre municipal d'F.P. Actualment és la seu de Càritas.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Càritas

Adreça: C/Càlig, 30

Telèfon: 977 73 20 13 / 977 73 20 26

Fax: 977 73 07 90

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.542846], [0.479254]