Poblat Ibèric de La Moleta del Remei

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Iber

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: Moleta del Remei

Descripció:
Assentat dalt d'un turó, el jaciment arqueològic ilercavó de la Moleta del Remei ha estat objecte de diverses campanyes d'excavació, fins que recentment ha estat rehabilitat i adequat per a la visita pública com a Parc Arqueològic, inclòs a la "Ruta dels Ibers".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Poblat i necròpolis ibèrica

Datació: Des de la segona meitat del segle VII aC fins el segle II aC.

Localització: Es troba al nord del municipi.

Descripció:

El poblat de la Moleta del Remei presenta una planta pseudoovalada, d'uns 3000 m2 de superfície, carrers de circumval·lació amb habitatges de planta rectangular adossats a la muralla i diversificacions d'usos i tipus d'espais. És l'únic poblat de la zona sud de la ilercavònia que ha estat ocupat ininterrompudament des de la segona meitat del segle VII aC fins al II aC. Durant aquest període s'han diferenciat tres fases constructives: la primera (segle VII-primera meitat del VI aC) correspon a una part de l'estructura muraria a la qual s'adossen les primeres construccions; la segona (segona meitat del VI aC-primera del V aC) està relacionada amb la construcció de les torres i els magatzems elevats; i a la darrera (mitjans del V aC-fins a mitjans del II aC) es testimonia l'increment i la remodelació d'algunes cases, l'obertura de nous carrers i l'ampliació de la muralla.

Els habitants d'aquest enclavament costaner representen l'elit de la tribu que controlava els excedents de la zona, especialment cereals, i els intercanviava per productes de luxe com olives, salaons de peix, vi, etc. amb diferents pobles de la Mediterrània. Aquesta diferència d'estatus s'ha interpretat per la constatació de la construcció de sistemes defensius monumentals, muralles amb torres i bastions que no tenen finalitats militars.

A prop del jaciment s'ha portat a terme la reconstrucció d'una casa íbera, anomenada casa de Tibast.

Notes històriques:

Les primeres excavacions programades portades a terme en aquest jaciment es porten a terme l'any 1962 i 1967. El 1971 es realitza una prospecció programada pel Grup de Recerques Arqueològiques d'Amposta. Entre 1985 i 1995, el departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Universitat de Barcelona va desenvolupar un projecte de recerca al poblat de la Moleta del Remei. L'any 1995, en col·laboració amb el Museu del Montsià-Amposta i l'Ajuntament d'Alcanar, es va definir un programa global d'actuacions en el jaciment on es tenia present la consolidació i musealització del poblat per a la preservació de les restes arqueològiques i l'obertura del recinte per a la visita pública. La primera fase d'actuació va consistir en la realització, entre 1996 i 1997, de tres campanyes d'excavació que van tenir com a objectiu bàsic finalitzar l'estudi arqueològic de les zones sud-oest i nord del poblat, i realitzar les intervencions necessàries en el sector sud i est del jaciment afectades pels treballs arquitectònics dins del projecte d'actuació. Un cop acabades les campanyes d'excavacions es va dur a terme la consolidació, adequació i senyalització del jaciment.

 

Tipus: BCIN, Zona arqueològica

Data disposició: 11/01/1979

Publicació: BOE 19/02/1979

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GARCIA, D; GRACIA, F; MUNILLA, G. "Proyecto de consolidación y adecuación museográfica del poblado ibérico de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià)". A: Jornades d'Arqueologia 1999. Prehistòria, Protohistòria i època medieval a les comarques de Tarragona (1993-1999). Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 1999b.

GARCIA, D; GRACIA, F; MUNILLA,G. "Moleta del Remei (Alcanar, Montsià, Tarragona). Balance de la investigación 1985-1997". A: XXII Col.loque pour l'étude de l'Age du fer, Girona, 1998. Girona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2000. (Sèrie Monogràfica; Núm. 19).

GRACIA, F. "Materiales etruscos en el poblado ibérico de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià, Tarragona)". A: REMENSAL, J.; MUSSO, O. (Coord.): La presencia de material etrusco en la Península Ibérica. Barcelona, 1991.

GRACIA, F. [et al.]. Alcanar. La Moleta del Remei. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2006.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; PALLARÉS, R. "Estructuras de poblamiento y sistemas defensivos en el área de la desembocadura del Ebro. Dos casos de estudio: La Moleta del Remei (Alcanar) y El Castellet de Banyoles (Tivissa)". A: Actes del Simposi Internacional d'Arqueologia Ibèrica (Manresa, 1991). Manresa, 1991.

GRÀCIA, F.; MUNILLA, G.; PALLARÈS, R. "Les darreres campanyes d'excavacions al poblat ibèric de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià): 1985-1987". A: Tribuna d'Arqueologia 1987-1988. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1988. p.145-152.

GRÀCIA, F.; MUNILLA, G.; PALLARÈS, R. La Moleta del Remei: Alcanar-Montsià: campañas 1985-1986. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1988.

PALLARÈS, R.; GRÀCIA, F.; MUNILLA, G. "Avance sobre el sistema defensivo y urbano del poblado ibérico de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià): 1985-1987". A: XVIII Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza: Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, 1987.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: De pagament

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic visitable

Observacions:

Horari d'estiu:

Dissabte i diumenge: 17:00 a 20:00 h.

Horari resta de l'any:

Diumenge 11:00 a 14:00

Visites guiades prèvia concertació trucant a l'Oficina Municipal de Turisme (977-73 76 39)

Entrada Individual: TARIFA NORMAL: 2€ / TARIFA REDUÏDA: 1€ (menors 18 anys, jubilats,carnet jove)
Entrada de grup (mínim 20 persones): 1€ / Altres serveis (informador turístic/guia): 30€ / Pack Moleta i Casa O'Connor: 3€

Adreça: Moleta del Remei

Telèfon: 977 73 20 13 / 977 73 20 26

Fax: 977 73 07 90

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.558264], [0.481680]