Torre d'en Morralla

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: Línia fortificada dels Alfacs

Descripció:
Aquesta estructura de defensa i vigilància, situada a la zona meridional de la línia dels Alfarcs, ha patit una gran remodelació amb motiu de la seva transformació com a habitatge particular.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: 1576

Localització: Es troba a l'alçada del Km 155'5 de la N-340, a la banda del Montsià.

Descripció:

La torre original va ser transformada com a habitatge de segona residència. A la torre inicial, se n'hi va afegir un altre cos a la banda septentrional. L'estat de conservació és bo, si tenim en compte però que les obres que s'hi han fet no han respectat gaire la torre original. El cos primitiu conserva encara una volta de canó a la planta baixa. L'entrada original, a la banda sud-est, és amb llinda d'amplada considerable. A la part superior d'aquesta mateixa façana es conserva un matacà. A la façana sud-oest encara es poden veure mènsules d'un altre matacà desaparegut. Els merlets són tots refets.

Notes històriques:

Aquesta torre i la torre d'en Calbo, a uns 100 m, són a l'extrem meridional de la línia fortificada dels Alfacs. Les pròximes instal·lacions militars ja són les d'Alcanar. Aquestes dues torres es podrien identificar amb la de Puigmoltó bastida l'any 1390 per protegir el camí del monestir de la Ràpita i avui no localitzada, o amb la torre Prima coneguda per la cartografia.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge. Segona residència.

Adreça: Línia fortificada dels Alfacs

Telèfon: 977 73 20 13 / 977 73 20 26

Fax: 977 73 07 90

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.574427], [0.536814]