Torre del carrer Nou

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: Carrer Nou / Carrer del Raval

Descripció:
Estructura de planta quadrangular construída probablement durant els segles XVI-XVIII i que a l'actualitat s'ha convertit en un espai de lleure.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIV-XVI

Localització: Al centre del poble.

Descripció:

Estructura de planta quadrada amb els angles bastits de carreus ben tallats i encoixinats i els paraments de pedra simplement desbastada, units amb fang i morter de calç. Cal suposar que era coronada amb merlets. Encara es conserven algunes espitlleres i es poden veure encara els punts on es recolzaven els sostres. Des de la casa veïna es pot accedir a la part superior de la torre, habilitada com una mena de terrassa.

Notes històriques:

Segons alguns autors com Matamoros, la cronologia d'aquesta torre caldria situar-la en temps dels Austries (com la resta de fortificacions de la vila), ja que presenta una tipologia similar a la resta de torres dels voltants, construïdes per a protegir-se de les incursions pirates dels s. XVI-XVIII. Altres autors com Pere Català Roca i Ramon Miravall es limiten a acceptar aquesta notícia.

En alguns documents del s.XVII-XVIII fan referència a les muralles com una estructura que englobaven unes 150 cases. El seu traçat seguia probablemente el següent itinerari: des de la Torre del carrer Nou baixava fins al carrer Major, des d'on pujava pel carrer del Mestre Pedrell passant per davant de l'església i girava per davant del cementiri fins arribar a la Torre del carrer Nou. Constaria de quatre portals: a l'extrem del carrer Major, davant del Raval, al camí d'Amposta i el del cementiri. A l'interior hi quedaven els actuals carrers de Jesús, dels Arcs (ara, d'Hug de Fullalquer), del Forn, Major, plaça de l'Església, carrer de Forcadell, del campanar, del cementiri i d'en Caballé. Al setembre de 1981, se'n va desplomar el mur del carrer nou. Entre 1983-84 l'arquitecte Alfred Pastor Mongrell va redactar un projecte de restauració per encàrrec del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Les obres van consistir a arranjar l'interior, unint els dos espais que comprenia amb l'objectiu d'adequar-lo com a sala d'exposicions. Es va adequar també l'accés a la terrassa superior, que va quedar ben endreçada, amb bancs i floreres. Recentment, s'està tornant a degradar.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espai de lleure. Mirador.

Adreça: Carrer Nou / Carrer del Raval

Telèfon: 977 73 20 13

Fax: 977 73 20 26

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.544102], [0.482102]