Torre del Moro II o d'en Pasqualot

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Montsià

Municipi: Alcanar

Adreça: Banda oest N-340

Descripció:
Torre de planta quadrangular construïda al segle XVI a prop de la línia de costa com a defensa i vigilància dels atacs dels corsaris turcs i àrabs.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: 1576

Localització: Es troba a l'oest del municipi de Sant Carles de la Ràpita, al costat de la N-340.

Descripció:

Torre de planta quadrangular bastida amb carreus ben tallats als angles i pedres de petites dimensions disposades en filades regulars als paraments. La porta principal presenta la llinda i els brancals de pedra picada. La finestra situada més amunt també s'ha construït amb pedra. Per damunt de la porta s'observa un arc acarpanellat de pedra sense treballar, que fa d'arc de descàrrega. A la part superior d'aquesta façana hi ha un matacà sobre dues mènsules (com les de la torre del Moro I, però més ben picades). La planta baixa és coberta amb volta de canó i encara es poden veuen senyals d'un encofrat molt regular. En un angle hi ha una trapa petita per accedir al pis superior, el paviment del qual fa esquena d'ase, seguint la volta. La coberta ha estat molt modificada. Per fer la teulada a una vessant, per facilitar la sortida d'aigües, es va enderrocar part del mur superior de la façana. En època moderna s'ha afegit un porxo.

Notes històriques:

Aquesta torre forma part del grup conegut en el segle XVI com a "Torres dels Alfacs", bastides com a línia de defensa del litoral marítim que va de Sant Carles de la Ràpita fins Alcanar. No es coneixen els primitius topònims particulars de cada torre ja que probablement el grup es va presentar com un conjunt fortificat més que com a torres aïllades, per evitar l'impacte que provoca una torre aïllada en un lloc despoblat, desconeguda de la majoria i amb tendència a donar- li poca importància. L'eix al voltant del qual s'organitzaven totes aquelles torres era el camí del Bandoler. Sembla que foren bastides en el darrer quart del segle XVI quan els atacs dels pirates turcs i àrabs es varen intensificar, amb la doble funció de defensa i de vigilància. Per tant s'ha de relacionar amb la fortificació d'Alcanar. Tortosa era l'encarregada de la seva construcció i manteniment, amb la col·laboració del País Valencià i la monarquia espanyola.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

LIAÑO, E. Inventario artístico de Tarragona y su provincia. Ministerio de Cultura, Madrid, 1983.

MATAMOROS, J.Historia de mi pueblo. Alcanar. Tortosa, 1922.

BAYERRI, E. Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa, 1951.

MIRAVALL, R. - ALAVEDRA, J.: Les torres de la regió marítima de l'Ebre. Tortosa: Dertosa, 1980.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

També s'anomena torre d'en Pasqualet.

Adreça: Banda oest N-340

Telèfon: 977 73 20 13

Fax: 977 73 07 90

Lloc web: http://www.alcanar.org

Adreça electrònica: ajuntament@alcanar.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.617810], [0.570866]