Ca Figuerola

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Plaça Nova, 8

Descripció:
Casal situat entre mitgeres, també conegut amb el nom de Ca Xipell.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII (1692-93)

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover

Descripció:

Edifici de grans proporcions, de planta baixa, pis i golfes. La planta de l'edifici s'adapta a la planta,més o menys, ovalada de la plaça Major i n'ocupa una bona part. 

La planta baixa, porxada, presenta pilars de pedra que suporten els quatre arcs carpanells, d'obertura desigual, estan fets amb dovelles de pedra de sauló on hi ha la data de la construcció de la casa.  

La porta d'accés a l'habitatge es troba en aquesta planta, en el pla interior dels porxos.

En el primer pis, que correspon a la planta principal, hi ha set obertures emmarcades en pedra. Les dues centrals s'obren a un balcó principal comú, i lesd altres cinc es corresponen a finestres balconeres.

Les golfes, sota el ràfec, presenten vuit finestres rectangulars que no coincideixen, necessàriament, amb les finestres balconeres inferiors.

A la façana hi ha restes de pintura i a la clau de l'arc del costat de ca La Llisa hi ha una data que no es pot llegir prou bé, encara que sembla anterior a les altres. 

És molt remarcable la qualitat de la talla de les baranes de fusta dels balcons del primer pis.

Notes històriques:

La Casa Figuerola, que ocupa tota la part dreta de la plaça Nova d'Alcover, davant la Casa de la Vila, és un dels edificis d'habitatge més interessants del poble, ja que conserva la seva fesomia original. Va ser construïda l'any 1692, i era la més gran de les tres cases que la família Figuerola posseïa al nucli urbà.

L'any 1904 es va traslladar a aquest edifici el Cercle d'Amics d'Alcover.

En l'actualitat, Ca Figuerola és coneguda també amb el nom de Ca Xipell

La casa es va aixecar (alguns autors parlen de reconstruir) el 1792, encara que sota el balcó principal del primer pis hi ha la data de 1793.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1981. 13 gener-març.

ALADERN, J. Alcover : Monografia Històrica. Alcover: Imprenta de La Saura, 1897.

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Plaça Nova, 8

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.262722], [1.170395]