Cal Batistó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: C/ de la Costeta, 1

Descripció:
Cal Bastió és una gran casa senyorial amb àmplies estances que, actualment, està destinada a Museu Municipal.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casa senyorial.

Estil: Obra popular

Datació: 1634

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

Edifici situat al costat del portal de Na Saura.

La seva condició de casa senyorial es manifesta en les àmplies estances de l'interior.

La disposició de la façana és simple, com s'esdevé en la major part de les cases nobles d'Alcover. Té dues portes d'arc escarser a la planta baixa i dos pisos amb tres portes balconeres. A les golfes hi ha quatre finestres. El coronament de la façana és de cornisa amb barana contínua. El material emprat en l'obra és la pedra arrebossada.

Conserva encara tres arcs apuntats gòtics a la planta baixa i decoració romàntica en l'interior.

La casa s'uneix a la torre de la Saura.

Notes històriques:

Aquesta casa es va construir l'any 1634 sobre un edifici anterior, del qual encara es poden veure els arcs gòtics a la planta baixa.

El propietària al segle XVIII era Joan Baptista Andreu, un ric hisendat alcoverenc.  Es diu que va ser aquest qui va pagar les obres del campanar.  A dins de la casa hi havia un molí d'oli.

L'any 1924 fou adquirida per Francesc Barberà.

L'any 1940 s'hi va fer una reestructuració. La casa es va unir a la torre de Na Saura, lloc que havia servit, vers la fi del segle passat, d'impremta a l'escriptor Josep Alardern (Cosme Vidal).

Amb data de 1968 el conjunt fou comprat per la societat Entre-villas, S.A., que el va vendre a l'Ajuntament d'Alcover.

A l'inici dels anys setanta es va decidir la instal·lació del Museu Municipal, i en la mateixa dècada s'hi instal·laren també, les oficines del Centre d'Estudis Alcoverencs i el Museu tenia un conserge que vivia al mateix edifici amb la seva família.  Als baixos de l'edifici també hi feien reunions els Voluntaris Forestals del poble.

En l'actualitat l'edifici es dedica exclusivament a activitats culturals.  Disposa de planta baixa (recepció), i tres pisos superiors dedicats a sales d'exposicions.  A l'interior hi ha un altell que funciona com a oficines del Museu.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1979. 7 juliol-setembre.

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1978. 1 gener-març.

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Museu Municipal

Observacions:

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores.

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: C/ de la Costeta, 1

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.261557], [1.169548]