Can Cosme Vidal

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Plaça de Cosme Vidal, 3

Descripció:
Edifici de planta baixa i dos pisos, també conegut com Els Pagesos o Casa de Cultura, situat dins del nucli urbà d'Alcover.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal.

Estil: Renaixentista

Datació: 1618

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover

Descripció:

Edifici entre mitgeres de considerables dimensions amb una façana realitzada en pedra.

La casa construïda segons l'estètica renaixentista, presenta planta baixa i dos pisos superiors.

La façana és simètrica respecte a l'eix marcat per la porta. A la planta baixa s'obre un portal rectangular de grans dimensions, amb grans dovelles de pedra ben tallades i encoixinades i disposades a saltacavall.  Un d'aquests carreus, el central, senya la data de 1618.

A ambdós costats apareixen dues finestres superposades (actualment portes). Al primer pis se separa de la planta baixa per una motllura que actua com un protector de la pluja del pis inferior. Aquesta mena de ràfec actua de base pels quatre finestrals rematats per frontons triangulars (els dos laterals i semicirculars, els dos centrals).

Una nova motllura separa el cos central de la casa del pis superior que actua com a golfa i hi ha vuit finestres d'arc de mig punt.

A l'interior, una espaiosa entrada, perpendicular a l'eix de la façana, distribueix, a partir d'una escala, les diverses estances que formen l'edifici.

L'obra de la façana és de pedra local, denominada sauló. L'element sustentant dels sostres és la biga. l'interior es distribueix simètricament d'acord amb un eix perpendicular a la línia de façana. A la façana hi ha una placa amb la inscripció.: "En aquesta casa nasqué el poeta i escriptor català En Cosme Vidal Josep Alardern 1869-1918".

Notes històriques:

La casa Cosme fou construïda, juntament amb la bessona casa de l'Abadia, per l'arquitecte Pere Blai l'any 1618 per als germans Anton i Pròsper Company, que tornaren d'Amèrica després d'haver fet fortuna.

Al llarg del segle XIX la casa actuava com a taverna u hostal.

En aquest edifici va néixer l'escriptor modernista Josep Aladern (1868-1918).  

Havia estat la seu de l'entitat recreativa El Casino Alcoverense (1861-1884).

Incialment fou un habitatge unifamiliar, però després es va convertir en habitatge plurifamiliar.

Des de fa pocs anys l'Ajuntament de la vila va comprar els diversos pisos que componien l'edifici, va remodelar l'interior i va transformar ca Cosme en una casa de Cultura que alberga diverses entitats culturals, entre elles la seu del Punt d'Informació Juvenil, la seu del Centre d'Estudis Alcoverencs o la Biblioteca Municipal.  El primer pis de Ca Cosme és una sala destinada a conferències o exposicions.

Respecte al possible autor de l'edifici, Pere Blai (Barcelona, 1553-1621) fou un brillant arquitecte barceloní que, conjuntament amb Jaume Amigó i l'arquebisbe Antoni Agustí, introduïren un purisme grecoromà a Catalunya.  Blai va treballar a les obres de la Capella del Santíssim de la Catedral de Tarragona entre 1580/82 fins al 1592, a les capelles de Sant Joan i Sant Fructuós, entre el 1592 i 1612.  Amb la col·laboració d'Amigó aixecà l'església de Sant Andreu a la Selva del Camp (1582-1782), dibuixà l'església de Sant Jaume d'Ulldemolins entre el 1584-1590/95 o a la façana, vestíbul i Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat entre 1597-1617/19.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Fem reviure el nostre patrimoni. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003.

ALADERN, J. Alcover : Monografia Històrica. Alcover: Imprenta de La Saura, 1897.

Butlletí. Alcover: Centre d'Estudis Alcoverencs, 1980. 10.

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Casa de Cultura

Observacions:

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores.

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: Plaça de Cosme Vidal, 3

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.261755], [1.169913]