Casa de l'Abadia

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: C/ de l'Abadia, 4

Descripció:
Casal construït a inicis del segle XVII, bessó a la Casa Cosme, i que consta de planta baixa i dos pisos.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal

Estil: Renaixentista

Datació: 1618

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

Edifici senyorial entre mitgeres. La façana com la de Ca Cosme, és de planta baixa i dos pisos. La seva aparença recorda a un palauet renaixentista romà; la combinació de l'encoixinat pla, l'aplicació de carreus ben tallats i la inclusió de frontons triangulars en reforcen aquesta idea.

La planta baixa es va elaborar amb un encoixinat pla que es torna a emprar a les parts laterals de l'edifici.  La porta central manté el mateix tipus de llinda que Ca Cosme; les dovelles es van dibuixar a saltacavall.

Al primer pis, la planta noble hi ha dos finestrals centrals amb frontons triangulars que sobresurten força dels murs i aquí no descansen sobre mènsules. Als seus costats laterals hi ha dues finestres a cada costat modificades; estan dividides en dues meitats i no de manera simètrica.  Els finestrals esdevenen balcons.  Entre els dos frontons hi ha un ull circular i una motllura circular travessada per la imposta de separació del pis superior.  El darrer pis està format per quatre finestrals rectangulars.

La façana, remodelada no fa gaires anys (1991), té una barbacana de fusta treballada amb plafons i que avança quasi un metre fora del mur.  En aquella reforma es va arreglar la teulada i la barbacana.

Quasi enganxades a la façana de l'edifici al terra hi ha una línia de llambordes de grans dimensions que sobresurten cap al mig del carrer.

Si s'observa part del frontons del primer pis i part de la balconada del seu costat esquerre ho ha uns tirants de ferro per reforçar alguns carreus que podrien desprendre's dels costats.  Els laterals dels dos frontons estan malmesos.

Hi ha un escut heràldic de gran qualitat.

Notes històriques:

La casa de l'Abadia fou construïda, juntament amb la bessona casa Cosme, per l'arquitecte Pere Blai l'any 1618 per als germans Anton i Pròsper Company, que, una vegada enriquits, havien tornat d'Amèrica.

L'estil d'aquests dos edificis va tenir una gran influència a la vila. Als registres d'Alcover de l'any 1682 s'anomena ja a la casa Abadia.

L'escut heràldic de la façana és un dels més importants d'Alcover. Representa probablement, els símbols de diverses famílies locals: un falcó en una mà, una mà estesa i un castell. l'edifici ha sofert diverses modificacions. Els pisos superiors conserven la disposició original.

La planta baixa es va transformar l'any 1954 com a Sala Parroquial.

El 1988 el Servei de patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya va dur a terme la restauració de les cobertes de l'edifici, sota la direcció de l'arquitecte Joan Figuerola i Mestre.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1978. 1 gener-març.

ALADERN, J. Alcover : Monografia Històrica. Alcover: Imprenta de La Saura, 1897.

MARTINELL, C. El arquitecto Pedro Blay en el Campo de Tarragona. Boletín Arqueológico. Tarragona: 1952. 37-40. 273-279.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Centre social i cultural

Observacions:

Edifici dedicat a centre sociocultural on s'hi fa cine, teatre i algunes reunions a la seva planta baixa.  

Sempre s'ha usat com a Sala Parroquial, Sala de Teatre i Cinema Parroquial. 

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores.

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: C/ de l'Abadia, 4

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.262491], [1.169122]