Casa Domingo

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Plaça del Portal, 2.

Descripció:
La Casa del Metge Lluís Domingo és un edifici d'estil noucentista projectat per l'arquitecte Cèsar Martinell Brunet el 1919, acabada de construïr el 1924.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casa.

Estil: Noucentisme

Datació: 1919-1924

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover

Descripció:

A través de l’amistat amb la família de la seva esposa, Mercè Figuerola de Colubí, el metge i propietari rural d’Alcover Lluís Domingo va encarregar la seva casa amb magatzems agrícoles a Cèsar Martinell just  quan aquest acabava d’instal·lar-se a Barcelona, on donaria embranzida a la seva meteòrica carrera professional. Sobre la porta d’entrada, Martinell hi va situar un enigmàtic plafó ceràmic del noucentista Xavier Nogués amb el símbol de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona, un ull dins d’una mà amb les inicials LD als costats i sobre la paraula “Salve”. Es tracta d’un edifici de planta baixa i dos pisos, jardins i garatge. Com solia fer en tots els habitatges unifamiliars, Martinell va idear una tribuna cantonera com a element més destacat de la façana. En aquest cas, però, la tribuna no és exempta sinó que talla l’angle i comunica amb una terrassa que mena a una espectacular glorieta de fusta. Hi destaca l’ús del maó vist i de la pedra carejada al sòcol.

Habitatge unifamiliar de planta baixa i dos pisos, amb una tribuna en l'angle esquerre de la façana, a l'altura del primer pis. És un edifici entre mitgeres, cobert a dues vessants amb teula. La façana presenta una disposició asimètrica de les obertures, llevat de les finestres del segon pis, que apareixen seguides, en nombre del cinc. La planta baixa té diversos tipus d'obertures emmarcades i perfilades gràcies al maó.  Les finestres són totes diferents així com la porta principal i els annexes.  Al primer pis hi ha un balcó central, una finestra al costat esquerre de la façana, i al dret una tribuna que talla l'angle que cera la façana i la paret lateral.  La tribuna balcó mena, a través d'una terrassa, a una glorieta situada al costat dret de la casa.  L'últim pis disposa de cinc finestres que recorden les finestres que es situen a les masies catalanes dels segles XVII i XVIII. El material de la planta baixa és la pedra vista, i a la part superior, da pedra arrebossada. El maó s'ha emprat com a element constructiu i també en la decoració, per emmarcar les obertures. La ceràmica apareix així mateix, en proporció escassa, com a element ornamental. A la planta baixa hi havia un jardí, que inicialment també incloïa el garatge per la tartana. Damunt del portal de l'entrada de la casa hi ha diversos plafons de ceràmica vidrada dibuixats per l'artista Xavier Nogués Casas (1873-1941) i que fan referència a l'ofici del seu propietari Lluís Domingo Martí (1878-1960) que era metge. Aquests elements ceràmics mostren un ull que reposa damunt d'una mà, al damunt les lletres "Salve", és el logotip de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona, al costat de l'ull inclou les inicials del propietari de la casa: L.D. Xavier Nogués.  A l'interior hi resten encara mobles originals.  Alguns dels mobles els dugué a terme l'ebenista alcoverenc Cisquet de Jaumet. La xemeneia (situada al costat esquerre de la casa) està recoberta de trencadís.

Notes històriques:

Fos gràcies a l'amistat de l'esposa de Lluís Domingo, Mecè Figuerola de Colubí, descendent de la família de cal Lluch del Pont de Valls, amb l'arquitecte també vallenc César Martinell (Valls, 1888 - Barcelona, 1973) que se'l contractà per projectar la residència del metge alcoverenc. 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia D'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge particular

Observacions:

Des de fa uns anys hi ha un bar a la planta baixa de l'edifici.

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: Plaça del Portal, 2.

Telèfon: 977 760 441 (ajuntament) / 977 846 452 (Museu d'Alcover)

Fax: 977 760 541 (ajuntament) / 977 760 541 (Museu d'Alcover)

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.262614], [1.171799]