Convent de Santa Anna

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Convents

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Carretera de Mont-ral, s/n

Descripció:
Convent franciscà construït on hi havia la capella de Santa Anna.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Convent.

Estil: Barroc / Renaxentista

Datació: Segles XVI, XVII i XVIII

Localització: A la carretera de Mont-ral, a uns 50 metres.

Descripció:

El convent de Santa Anna es troba situat al nord-oest del nucli urbà d'Alcover, al sud la muntanya del Calvari i a l'alçada del Km.1 de la carretera TV-7041 pel seu cantó sud.

Les parts més remarcables del conjunt són l'església i, sobretot, el claustre. L'església es troba en un avançat estat de deteriorament, estat agreujat pel fet que ja fa molts anys que té el sostre esfondrat. És de planta rectangular, d'una sola nau amb coberta de volta de canó de conc trams i capçalera poligonal. Té vuit capelles laterals situades entre els contraforts, les quals presenten diferents profunditats. Les capelles conserven encara restes d'elements decoratius: pintures, cassetons ... 

Una porta la comunicava amb el claustre, planta quadrada i format per dos pisos de galeries amb arcs de mig punt que donen a les cel·les. Les galeries baixes tenen sostre per arestes creuades i les altes tenen bigues. Cap a la banda sud l'edifici presenta una la que va ser afegida al nucli original.

El convent de Santa Anna segueix la tipologia general dels convents franciscans, és a dir, les habitacions domèstiques s'estructuren al voltant del claustre i al nord-est, l'església.

Així mateix, a poques passes es troba la casa de l'hortolà, propietat particular, que compta amb corrals.

Notes històriques:

L'edifici fou construït a partir del 1582, en el lloc on hi havia la capella de Santa Anna.

En aquell moment l'Arquebisbe Antoni Agustí regentava la Diòcesi de Tarragona i propulsava la creació dels convents de Tortosa, Horta, la Bisbal, Escornalbou, Riudoms i aquest.

El comissari dels franciscans, P. Pere Perelló, va aprovar el projecte i va cedir el lloc que ocupava l'ermita dedicada a Santa Anna.

Tot i que la vila no intervingué en la construcció del convent, la comunitat franciscana hi va exercir una influència notable pel fet d'haver desenvolupat una tasca educativa. L'església fou construïda el segle XVIII, moment màxim esplendor del convent. No es té constància de com era l'edifici original, però es coneix que P. Perelló volia una construcció senzilla.

L'any 1602 el convent ja tenia claustre, sala capitular, biblioteca i cel·les. L'any 1617, l'arquitecte Andreu Bardagí construïa de l'església i molts particulars es construïen capelles amb retaule, escut d'armes familiar, reclinatori i tomba. L'edifici fou incendiat i saquejat durant els esdeveniments de 1822.

Després de la desamortització de 1835 passà a propietat municipal i posteriorment tingué utilitzacions diverses (hospital, habitatge, escola, fàbrica, entre d'altres ) fins que, l'any 1920 s'hi instal·là la Guàrdia Civil, fins l'any 1973.

Entre els mesos de maig i juliol de l'any 2010 es va iniciar la primera fase del "Projecte executiu. Obres d'urgència de consolidació, restauració i rehabilitació estructural i cobertes del Convent de Santa Anna. 1a etapa de Pla director (Alcover, Alt Camp)". Per aquest motiu es va portar a terme una intervenció arqueològica basada en el seguiment del procés de desenrunament manual i mecànic, portat a terme a la zona del claustre, el celler, el jardí del claustre, el refectori i la cuina. S'ha documentat una sèrie d'estructures a la zona del claustre que podrien formar part de la primera construcció del convent (un mur de gran llargada que podria ser de tancament, i estructures adossades formant diferents àmbits o habitacions) construïda en una zona molt propera a l'ermita medieval de Santa Anna, la qual s'esmenta en alguns documents. L'estat de conservació del conjunt és dolent ja que gran part de la coberta resta esfondrada o en molt mal estat de conservació.

Tipus: Incoat BCIN

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 09/03/2011

Publicació: DOGC 5838

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre d'Estudis Alcoverencs, 1982. 19 Juliol-setembre.

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1981. 13 gener-març.

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1978. 6 abril-juny.

Inventario de la ciudad de Tarragona y su provincia. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.

GRAN GEOGRFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

PALLEJÀ VILLALBA, R.: Informe intervenció arqueològica al Convent de Santa Anna d'Alcover (Alt Camp, Tarragona), 2010. Arxiu: Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la DGPC.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En procés de restauració

Observacions:

Resolució CLT/681/2011, de 9 de març, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor del convent de Santa Anna, a Alcover (Alt Camp) i de delimitació del seu entorn de protecció.

Adreça: Carretera de Mont-ral, s/n

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.266305], [1.168304]