Creu de Terme del Portal de Sant Miquel

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Creus de Terme

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Portal de Sant Miquel

Descripció:
Creu de terme situada al davant del Portal de Sant Miquel

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Creu de Terme.

Estil: Eclecticisme

Datació: Medieval

Localització: Dons del nucli urbà d'Alcover

Descripció:

Creu originalment treballada amb pedra calcària local i reconstruïda els anys setanta del 1900 amb ciment. De la factura i material original es conserva la base de sustentació i el tram inferior del fust que enlaira la creu. La base s'organitza amb tres graons, decreixents en alçada, cilíndrics els dos inferiors i octogonal el superior. El fust també té vuit cares, mostra la superfície llisa dividida en tres blocs. Està coronat per un capitell-nus de la creu, de perfil vuitavat amb les cares treballades en relleu que dibuixa arcs apuntats emmarcats dins rectangles. La creu és llatina amb els braços rectes i extrems remats amb esglaonat. No sembla mostrar decoració a la superfície.

Notes històriques:

La creu era medieval; la seva part superior tenia una imatge de Sant Miquel amb el drac als seus peus.  Si fem cas de la fotografia de l'any 1913 publicaa la llibre d'Albert Bastardes, titulat Les Creus al Vent, Barcelona, 1983 (fotografia 223) el cos central de la creu era molt alt i esvelt, ben diferent a la creu que hi ha avui en dia.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Decoratiu

Adreça: Portal de Sant Miquel

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.263921], [1.171676]