El Molinet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: A la carretera d'Alcover a Vilallonga

Descripció:
Antic molí situat prop del pont dels Moros, al costat del riu Glorieta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII (1778 - 1780)

Localització: Al sud-oest del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

L'antic molí es troba situat en un lloc pròxim al pont del Moros, al costat del riu Glorieta. Popularment se'l coneix com el molinet. És un conjunt d'edificacions de les quals el cos principal dóna al riu, d'on es proveïa d'aigua. És de grans dimensions i format per dos cossos de diferent alçada, que aprofiten el desnivell del terreny. Les obertures són en general d'arc rebaixat i allindades, i la coberta és de teula, a una vessant.

Notes històriques:

El molí va ser construït durant el segle XVIII. Madurell fa esment de diversos documents que semblen correspondre a aquest edifici. una escriptura de poder, datada el 1777, que parla de la concessió del dret d'utilització de l'aigua per a l'ús d'un molí paperer a la partida anomenada El Molinet, una època de pagament del mestres d'obres amb data 1.2.1781, on consta la data d'inici i acabament de l'obra (1778-1780), un contracte de societat de l'hisendat Pere Güell amb Jaume Pons, paperaire de La Riba, per a l'explotació industrial del molí, i finalment la referència documental del 16.5.1789, en un contracte de venda.

A Alcover, la indústria paperera va ser de gran importància econòmica durant els segles XVIII i XIX. Al llarg del riu Glorieta hi havia diversos molins que produïen paper.

En aquest edifici va viure l'escriptor Joan Puig i Ferrater.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

El Museu-Molí Paperer : guia per a visitar-lo, història de l'origen del paper i la seva industrialització. Capellades: La Direcció del Museu, 1983.

El paper a les terres catalanes. Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1972.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: A la carretera d'Alcover a Vilallonga

Telèfon: 977 760 441 (Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.253062], [1.175055]