Font Vella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Plaça de la Font

Descripció:
Es tracta de la primera font que hi hagué al poble d'Alcover.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font.

Estil: Obra popular

Datació: 1614

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

La font vella es troba situada a la plaça del seu nom, darrera l'absis de l'església de la Sang.

La construcció consisteix en una gran cisterna de planta rectangular. Fa cantonada i és unida per dos dels seus costats als edificis contigus dels carrers per ells delimitats. Dels dos costats que es mostren a l'interior, un és totalment llis i l'altre presenta, centrada, la pica i els dos brolladors de metall, elements situats tots ells en un pla en forma de rectangle. L'acabament superior és triangular, amb un escut en el centre.

La coberta d'aquest equipament és a dues vessants i just per sota de l'angle que crea la teulada hi ha l'escut de la vila.  A continuació de la font hi havia hagut un abeurador.

El dipòsit sortia molt; uns dos metres aproximadament més endavant, a cal Baster hi quedava un angle recte bastant pronunciat.  D'això potser fa uns 25 anys.  Van treure les pedres i van recular. La teulada era igual.  A la pica de la font hi ha gravada la data de 1931.

El material emprat és el sauló, tallada en carreus regulars.

Notes històriques:

Aquesta és la primera font que hi hagué a Alcover.

El seu origen és medieval. A l'Arxiu Històric del COAC Tarragona es dóna com data de construcció la de 1614.

A la pica apareix l'any 1931, segurament de col·locació d'aquest element.

L'escut de la Vila, que hi apareix esculpit en pedra, és de gran interès documental, pel fet de tractar-se d'un dels quatre únics llocs (juntament amb la casa de la V l'església nova i el portal de la Saura) en què es conserva, ja que no consta en cap altre document escrit.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Font

Observacions:

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores.

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: Plaça de la Font

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.262369], [1.170899]