Mas de Forès

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Partida de Mas de Forès

Descripció:
Mas de grans dimensions situat a la vall de riu Glorieta, al costat del Mas de Monravà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Al nord-oest del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

La tipologia del mas és la característica de les masies catalanes, amb successives etapes de construcció. És una casa aïllada, que es troba en una immensa finca amb fonts naturals.

El nucli central el constitueix un edifici de planta rectangular, amb teulada a dues vessants, davant la façana del qual es van afegir dos cossos perpendiculars avançats a banda i banda i units per un embigat i un ràfec decoratius.

La seva distribució és de planta baixa, pis i golfes. A la part posterior actualment hi ha elements nous (piscina, pista de tenis, etc.), que responen al canvi de funció de l'edifici, utilitzat ara com a residència, tot i que aquestes construccions han estat realitzades amb un criteri d'un gran respecte pel conjunt.

Notes històriques:

El Mas de Forès forma part del grup de masos de muntanya de l'antic terme de Samuntà.

És un dels més antics i de més prestigi, tant per la riquesa arquitectònica de la masia com per la utilització de les seves terres, dedicades fonamentalment al cultiu de l'avellana.

El seu origen es remunta a l'edat mitjana i sembla possible la seva vinculació al duc de Prades. L'actual propietari, que va comprar la finca l'any 1968 a Amado Casajunana, hi fa estada permanent.

El nucli central de la masia ha estat condicionat per a funció residencial, mentre la resta de construccions secundàries mantenen la seva funció de serveis i habitatge dels masovers.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Partida de Mas de Forès

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.266216], [1.130653]