Mas Gassol

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: A la partida de Mas Gassol.

Descripció:
Conjunt d'edificacions entorn d'un nucli central primitiu de planta rectangular.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: A la urbanització Mas Gassol, situada al nord-est del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

El Mas Gassol es troba situat en un turó, envoltat d'un petit jardí abandonat.

És un conjunt d'edificacions entorn d'un nucli central primitiu de planta rectangular format per planta baixa, pis, golfes i coberta de teula a dues vessants, en sentit longitudinal. La façana és simètrica. A la planta baixa hi ha, centrada, la porta principal rectangular i una finestra quadrada a cada costat. Al primer pis hi ha un balcó centrat i una finestra rectangular a cada constat. Les golfes estan formades per un conjunt de sis finestrals d'arc de mig punt al centre i dues petites finestres d'arc rebaixat a ambdós costats. És remarcable l'escut heràldic que apareix damunt la llinda de la porta central, on hi ha una estrella de set puntes dues feixes ondulades i un altre element (actualment, el dibuix gairebé no és visible). El material és el paredat, arrebossat i pintat.

Notes històriques:

El Mas Gassol apareix documentat per primera vegada el 1682.

Els propietaris, els Gassol, eren una de les famílies més importants d'Alcover. Tenien diverses possessions i drets de senyoria, i una casa al nucli urbà de la vila. La família Gassol va col.laborar en les despeses per a la construcció del retaule de l'església Nova d'Alcover. En l'actualitat, tant la masia com les terres de la finca es troben en venda per formar una urbanització residencial: Urbanització Mas Gassol.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1978. 1 gener-març.

ALADERN, J. Alcover : Monografia Històrica. Alcover: Imprenta de La Saura, 1897.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia

Observacions:

Sembla ser que està en procés de rehabilitació.

Adreça: A la partida de Mas Gassol.

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.275250], [1.172701]