Mas La Parellada

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Partida de la Parellada

Descripció:
Mas de grans dimensions format per diferents edificis i un gran jardí.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII

Localització: A l'encreuament de les carreteres de Reus i Vilallonga.

Descripció:

El mas es troba situat vora la carretera d'Alcover a Reus, en l'encreuament amb la de Vilallonga. És de grans dimensions i el formen diversos edificis i un gran jardí.

La casa principal té planta rectangular i presenta coberta a 4 vessants, on es troben dues xemeneies recobertes de ceràmica blanca i blava. En els angles dels mur exteriors hi ha carreus. La façana té una distribució simètrica d'obertures, totes elles rectangulars llevat de les del pis superior, d'arc de mig punt. El coronament es fa per un ràfec sobresortint. Hi ha petits elements de ceràmica com a ornamentació de la façana, així com de la teulada. El material constructiu és la pedra amb argamassa, arrebossada. Hi ha dos penells de ferro forjat.

Notes històriques:

L'edifici va ser construït vers l'inici del segle XVIII. La inscripció que es troba a la llinda de la porta d'entrada principal el data concretament el 1701.

Posteriorment s'hi ha fet successives modificacions. Cal esmentar el canvi en l'ordre de les teules grogues i vermelles sobre fons verd que formaven la senyera catalana a la teulada i que després de la guerra es van transformar en la bandera espanyola.

En una teula del ràfec apareix la data de 1953, segurament any en què s'hi podria haver efectuat alguna obra. 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1983. 23 juliol-setembre.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Partida de la Parellada

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.154720], [1.171443]