Mas Monravà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Partida del Mas de Mont-ravà

Descripció:
Masia de grans dimensions, formada per una edificació de planta rectangular amb capella.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIII

Localització: Al nord-oest del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

El mas es troba situat a la confluència dels rius Glorieta i Micanyo, en lloc aïllat. Presenta les característiques típiques de les masies catalanes, amb diversos processos d'edificació a l'entorn d'un nucli originari, de planta rectangular i teulada a doble vessant. Aquesta primera part té una porta d'accés d'arc de mig punt i dovelles de pedra disposades de manera radial. A la part superior de la llinda apareix un escut datat el 1138 que fa referència al llinatge Monravà.

En tot aquest cos s'obren finestres irregulars quant a dimensions i disposició. A partir d'aquest nucli s'ha fet altres construccions posteriors. La casa està envoltada d'un ampli jardí amb un estany. 

La capella es troba situada al costat del mas. Té planta rectangular, i exteriorment és formada per dos cossos decreixents en alçada. A la façana hi ha un porxo, cobert amb bigues de fusta i teulada a una vessant. Ocupa una espai d'amplada doble a la que correspon a l'església. La porta d'accés , situada a un extrem, és rectangular i amb dovelles de pedra. L'estructura formal de la façana es completa amb un espadat que tanca la composició ascendent. La banda lateral esquerra presenta finestres rectangulars molt allargades per a la il·luminació de l'interior, mentre que la dreta té com única obertura una porta rectangular, a una alçada superior a la de la porta principal. Els materials emprats per a l'obra són la pedra i el formigó.

Notes històriques:

El mas de Monravà és el més important i conegut dels de l'antic terme de Samuntà i a l'edat mitjana conegut com a Mas Voltor. L'existència del mas és coneguda des del S. XII. El 1163 el comte-rei Alfons el Cast el va atorgar a Pere Voltor i la seva esposa, juntament amb un molí i terres. Al llarg de molts anys se'l va conèixer pel nom de la família, un membre de la qual fou dirigent del bàndol dels voltors (cadells) contra els morells (nyerros). El 1632, pel casament de la pubilla amb un Montravà el mas va adoptar el seu nom actual. En l'actualitat hi viuen els masovers. L'explotació de la finca és a parceria, i els productes treballats són les avellanes, el vi, l'oli i l'horta.

La capella del mas de Monravà va ser construïda pel propietari del mas Pasqual Monravà, arquitecte municipal de Tarragona, aproximadament vers la fi de la dècada dels anys seixanta del segle XX.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1978. 1 gener-març.

Butlletí. Alcover: Centre Estudis Alcoverencs, 1979. 7 juliol-setembre.

Cases Pairals, Alt Camp. El Correo Catalàn. 1976. 16.

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Les Cases pairals Catalanes. Vitoria: Destino, 1965.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Partida del Mas de Mont-ravà

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265291], [1.130095]