Molins de Tarrés

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: A la conca del riu Glorieta, partida del Mas de Forés.

Descripció:
Conjunt de tres edificacions esglaonades situades al damunt del riu Glorieta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII

Localització: Al nord-oest del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

Es tracta d'un conjunt de tres edificis esglaonadament situats per damunt del riu Glorieta, en un lloc proper al mas de Forès.

Presenten les característiques pròpies dels molins paperers de Catalunya: grans proporcions, planta rectangular i coberta de teula a dues vessants.

Així mateix, constitueix una característica específica d'aquest tipus d'edificació l'existència de nombroses finestres que s'arrengleren horitzontalment als pisos alts de les quatre façanes. La funció d'aquestes finestres era la de ventilació per a l'assecat del paper. Les obertures dels molins de Tarrès són predominantment d'arc d'escarser. L'obra és de pedra picada amb carreus regulars als angles.

La resclosa està situada al límit amb el terme de Mont-ral, sota el Mas de Xarrumba. Tots tres cap a l'any 1905 ja feia temps que estaven aturats.

Molí de Dalt.

El molí de dalt rep l'aigua a través de vuit arcs de pedra seca. L'aigua tira avall cap al molí del mig fins al molí de baix. La fàbrica del molí de dalt és la més impressionant d'entre tots els molins del terme per les dimensions que té. L'edifici és de planta rectangular, orientat de llevant a ponent i amb cinc plantes. Les dues superiors són miradors amb quinze finestres a migdia i tramuntana i set a llevant i ponent. A la tercera planta hi ha l'habitatge. A les dues inferiors hi havia les dependències del molí.

Molí del Mig.

El molí del mig està situat a uns 340 metres sota el molí de dalt a la vora esquerra del camí que condueix al Mas de Forès. La sèquia passa per sobre de quatre arcs. Les reformes modernes que s'hi ha fet deixen veure poca cosa del que havia estat. Tot i això, encara queden quatre parets del que sembla haver estat un molí paperer. L'existència de tines ho confirmen. L'edifici tenia façana a migdia, on encara s'observen algunes dovelles.

Molí de Baix.

El molí de baix és un edifici senzill de dues plantes i està situat molt a prop de la riba del Glorieta, a la vora esquerra del camí del Mas de la Torreta. La façana està orientada a migdia. La sèquia passa per damunt d'un arc. A la planta superior hi ha el mirador amb deu finestres a sud i nord. L'estat de conservació és bastant bo.

Notes històriques:

L'aparició dels molins paperers a Catalunya es remunta a l'època medieval (S.XII-XIII). A Alcover la indústria paperera fou fonamental per al desenvolupament econòmic del segle S.XVIII, i mantingué la seva importància al llarg del segle XIX fins que entrà en crisi vers les darreries de segle.

Els molins de Tarrés (o de Terrers) s'integren en un conjunt de construccions papereres distribuïdes al llarg del riu Glorieta, que produïen paper de diverses qualitats (d'estrassa, blanc, continu, de fumar). En l'actualitat, un dels tres edificis es troba habitat pels masovers del mas de Forès.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

El Museu-Molí Paperer : guia per a visitar-lo, història de l'origen del paper i la seva industrialització. Capellades: La Direcció del Museu, 1983.

El paper a les terres catalanes. Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1972.

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Àrea de lleure.

Observacions:

Avui en dia s'ha recuperat el curs d'aigua per la sèquia dels Molins de Tarrés i les basses són plenes d'aigua,

Al costat s'han habilitat zones d'aparcament ja que és el darrer punt fins on es pot arribar amb vehicle i hi ha una zona de lleure, i de pícnic amb taules, bancs,.... 

Els edificis no estan rehabilitats.

Adreça: A la conca del riu Glorieta, partida del Mas de Forés.

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265789], [1.133970]