Plaça Vella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Plaça Vella

Descripció:
Plaça de planta allargassada situada al nord del clos emmurallat d'Alcover.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Plaça

Estil: Obra popular

Localització: Dins del nucli urbà d'Alcover.

Descripció:

La plaça Vella es troba situada al centre de la vila l'Alcover, a l'interior de l'antic clos murat. Configurada com un espai allargat entre els carrers del bisbe Barberà i de sant Jaume, la plaça conserva com a element més remarcable l'accés porxat als dos edificis que ocupen el seu extrem més ample, constituït per tres pilars de secció prismàtica, de pedra, que sostenen un embigat de fusta. 

A les quatre cantonades que delimiten les confluències entre el corraló que va del Carrer de Santa Marina al Carrer Bisbe Barberà i a l'entrada de la Plaça Vella es poden veure encara diversos pilons per protegir els angles de les cantonades de les cases. El de la confluència entre Bisbe Barberà i Plaça Vella és molt gran. També n'hi ha un altre a l'angle de la casa que forma part de la confluència entre el corraló que porta al carrer Major, Plaça Vella i carrer Sant Jaume. 

Sobre els pedrissos cal dir que si mirem una fotografia reproduïda a la Història d'Alcover de l'any 1973 es pot veure que al costat dels números parells n'hi havia diversos a l'alçada dels números 2 i 4. Alguns d'ells encara es conserven, concretament els situats davant de la casa núm. 4. A la planta baixa de la casa núm. 9 n'hi ha un altre.

Notes històriques:

La vila d'Alcover conté places i carrers especialment remarcables; en efecte, a més de les construccions monumentals, cal esmentar alguns conjunts urbans, com la plaça Vella, la plaça de Cosme Vidal, la plaça de l'església Vella, la plaça Nova, etc..., i carrers que conserven la seva personalitat original, com el carrer de l'Índia, el carrer Major, el carrer de la Costeta, el carrer del Rec, ... que, juntament amb d'altres expressen amb el seu traçat el caràcter de vila closa d'Alcover.

Si mirem una fotografia de l'any 1924 on s'hi veu la Plaça Vella es pot veure com la plaça estava tota empedrada i la base dels pilars de les cases 8 i 10 arribaven a peu de carrer. No estaven elevats com ara ni tampoc tenien una vorera que desviava l'aigua com ho fa avui en dia.

Sempre s'ha dit, però no s'ha pogut confirmar, que potser a on hi ha els porxos hi podia haver existit l'Antic Ajuntament abans de traslladar-lo a la Plaça Nova.

Igualment es sospita que la Plaça Vella podia haver estat la primera plaça a on es feia mercat setmanal des d'època medieval. En concret Alcover disposava d'un mercat setmanal, que se celebrava tots els dilluns concedit pel rei Alfons I i per l'arquebisbe Berenguer de Vilademuls el 1174. Aquest mercat va encetar un llarg plet amb Reus ja que també celebrava el mercat el dilluns. Finalment, i després de moltes disputes el 30 de març de 1429 l'arquebisbe Dalmau de Mur autoritzava el mercat a passar-lo al dimarts.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Jové Ferré, F./ Barbarà Camafort, A. Ampliació de la Monografia Històrica d'Alcover. Gràfiques Sant Jordi, Alcover, 1973.

Gort Junapere, E. "Alcover Medieval" a AADD. Alcover. Una història. Centre d'EStudis Alcoverencs, 1997.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Plaça

Observacions:

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores.

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: Plaça Vella

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.263163], [1.170938]