Pont de Goi

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Partida del Pont de Goi

Descripció:
Antic pont del camí de Tarragona a Lleida, damunt del Francolí.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont

Estil: Obra popular

Datació: Segle XX

Localització: Al nord-est del terme municipal d'Alcover

Descripció:

Aquest pont es troba sobre el riu Francolí, en un antic camí de Tarragona a Montblanc; avui dia és una carretera. L'estructura del pont està formada per tres arcs, pla, fet amb pedra, però ha estat molt modificat.

Notes històriques:

Segons R. Amigó el 1150 ja apareix documentat el Pont de Goi.

Antic pont del camí de Tarragona a Lleida, damunt el Francolí. El 15 de febrer de 1809, durant la Guerra del Francès, hi tingué lloc la important batalla del Pont del Goi, en la qual les forces napoleòniques comandades pel general Saint Cyr derrotaren les forces de la Junta Superior a les ordres del general Redina. Amb aquesta acció les forces napoleòniques pogueren dominar tot el Camp de Tarragona.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: Partida del Pont de Goi

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.285452], [1.202355]