Pont dels Moros

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: A la partida del Pont dels Moros

Descripció:
Pont situat sobre el riu Glorieta a la carretera entre Alcover i Reus.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Al sud del nucli urbà d'Alcover

Descripció:

El pont es troba situat sobre el riu Glorieta, afluent del Gaià, prop de la carretera que connecta Alcover amb Reus, a l'inici del desviament cap a Tarragona.

Pont medieval de pas de ferradura.

Es tracta d'una construcció d'un sola arcada, d'arc carpanell. El material emprat és la pedra local, denominada sauló.

Notes històriques:

La tradició popular atribueix la construcció del pont als àrabs, tot i que actualment les opinions sobre el seu origen són diverses. Encara que algunes fonts consideren que la tècnica constructiva remunta a l'època romana, sembla més probable que l'obra correspongui a l'època medieval.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ALADERN, J. Alcover : Monografia Històrica. Alcover: Imprenta de La Saura, 1897.

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Guia d'Alcover. Tarragona: Diputació Provincial, 1982.

Catàleg de Béns Protegits del Pla General d'Ordenació Urbanística d'Alcover.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Observacions:

L'any 2006 l'ajuntament d'Alcover, amb el suport de la Diputació de Tarragona, va dur a terme uns treballs de recuperació de l'Espai d'Interès arqueològic del Pont dels Moros".  Els treballs pretenien dignificar l'entorn del monument i habilitar una àrea de lleure. 

Adreça: A la partida del Pont dels Moros

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.253392], [1.174524]