Recinte emmurallat d'Alcover

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alcover

Adreça: Nucli antic d'Alcover

Descripció:
Muralla que protegia el nucli antic d'Alcover.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Recinte emmurallat

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII - XIV

Localització: Al centre del nucli urbà de la vila.

Descripció:

La muralla d'Alcover està formada per un recinte envoltat per un mur i torres fet amb un sòcol de pedres lligades amb morter de calç i una part superior de pedra i fang, tipus tàpia.  Cal destacar, que en alguns punts encara es conserven les "pardaleres" a la part alta de les façanes.

A hores d'ara, les parts del "mur" que es conserven es troben en les façanes de les cases que es van adossar a la part interior de la muralla, en perdre aquesta la seva funció defensiva.

Es conserven trams de muralla visibles a la Muralla d'Anselm Clavé i la Muralla de Sant Miquel, així com diferents torres, com la Torre de Cal Tatxo o la Torre de Cal Ballester, i portals com el Portal de la Saura i el Portal de Sant Miquel. 

El Portal de Sant Miquel: El Portal de Sant Miquel, com el Portal de la Saura, és anterior a l'any 1245 i era una de les tres portes principals d'accés al recinte emmurallat d'Alcover. Dóna pas al carrer Major fins arribar al portal de la Saura. El portal té dos arcs; un de mig punt i un d'apuntat. El de mig punt, l'arc de la part exterior de la muralla, està fet amb pedra de sauló vermell. L'arc apuntat, a la banda interior, està fet amb sauló groc. Al portal, propietat d'un particular, s'hi accedeix per un cul-de-sac. La façana interior recentment ha estat arranjada i aviat es restaurarà l'exterior. A la part exterior del portal hi ha dues de les 18 torres de defensa que tenia la muralla. Una està al costat mateix del portal i és de propietat privada. La segona, antiga seu del museu municipal, és de propietat de l'Ajuntament. Aquesta torre conserva una escala de caragol de sauló.

El Portal de Saura permetia l'entrada al poble des de la carretera de Reus en direcció  cap al portal de Sant Miquel.  El Portal de Saura presenta dues entrades; la més antiga està formada per un arc de mig punt reforçat a l'interior per un cap-i-alt, les seves dovelles conserven encara marques de picapedrers i la clau de l'arc l'escut del poble, una ala.  L'arc que hi ha al costat del Portal de la Saura porta la data de 1634 a la seva clau, també reforçat interiorment. La part baixa del Portal és de pedra i arrebossada.  

Per aquesta sortida, datada el 1634, formava part d'un eixample previst en aquell segle i que, finalment, no es va dur a terme.     

Notes històriques:

La muralla medieval d'Alcover es construeix entre els anys 1316 i el 1360. La guerra civil entre els partidaris de Joan II i el príncep de Viana comportà l'enderroc parcial de la muralla a finals del segle XV. L'establiment de ravals exteriors durant el segle XVII va propiciar l'obertura de portes i finestres cap a l'exterior, la colonització de les torres per habitatges i l'enderroc parcial d'algunes d'elles per millorar la vialitat del carrer exterior de la vila.

Cap a l'any 1365 Alcover potser ja tenia un recinte emmurallat.  Segons E. Fort diu que els pobles del Camp es van fortificar a partir del gener de 1374.  Alcover va tenir 18 torres i tres portals: el de Sant Miquel, el del la Saura i el "Portal d'Amunt" prop de l'església Nova.  D'aquelles torres només queden la de Sant Miquel, la de Ca Ballesté i la de Ca Tatxó.

Cap al 1634 es va preveure un eixample de la muralla que finalment no es va dur a terme.  Com diu Joan Cavallé amb la construcció de l'església Niva i l'aixecament de cases fora de la muralla es van pensar en ampliar la muralla per protegir les noves cases edificades.  Es volia fer una nova muralla que tancaria l'espai que anava creixent i que es destinava al treball dels tints, com ara el rentador, l'estenor dels paraires, etc.  L'arc de 1634 iniciava una muralla que havia d'arribar a l'Església Nova i que no es va executar.  

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Part de l'entramat urbà

Observacions:

Forma part de la "Ruta Urbana" del Museu Municipal d'Alcover (MMAL). 

De dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 hores (visites a hores convingudes).

Dissabtes d' 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores.

Diumenges i festius: d'11:00 a 14:00 hores.

Adreça: Nucli antic d'Alcover

Telèfon: 977 760 441 Ajuntament

Fax: 977 760 541 Ajuntament

Lloc web: http://www.alcover.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@alcover.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.262710], [1.170457]