Església parroquial de la Nativitat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Aldover

Adreça: Plaça de l'Església, 1

Descripció:
Església que consta d'una nau central amb capelletes, enllaçades amb arcs de mig punt. La torre consta d'un cos de carreus i la façana està construïda per un arc de mig punt flanquejat per columnes toscanes amb un frontó triangular; a sobre hi ha una rosassa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Neoclàssic

Datació: Segles XVIII - XIX

Localització: Dins del nucli urbà d'Aldover

Descripció:

Edifici entre parets mitgeres d'una sola façana, a la que destaca una portalada de pedra, de composició neoclàssica, de gran austeritat, que consta d'un arc de mig punt sobre impostes, enquadrat per columnes d'estil toscà que sostenen entaulament i frontó, sobre el que hi ha un buit circular. L'obra és de maçoneria ordinària, amb el parament de la façana arrebossat i capcer a dues vessants rematat per una creu. El campanar surt del flanc dret de la façana. És de planta quadrada i presenta un buit per costat, amb arcs de mig punt. Està rematat per una cornisa i una barana de terrat. 

Notes històriques:

L'any 1930 es va encarregar el rellotge de l'església d'Aldover, sis anys abans d'iniciar la Guerra Civil.  Els rellotges que es fabricaven en aquella època podien ser manuals o elèctrics.

Els manuals, al lloc on es colocaven hi havia d'haver una persona encarregada del seu manteniment i posta a punt ja que es podien retrassar o adelantar.  Aquesta tasca era diària.  El responsable del rellotge arribava a conèixer-lo tant que només amb el so en tenia prou per saber si funcionava bé o no.

per al nostre poble es va fabricar un rellotge manual. 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 10/03/2005

Publicació: DOGC 06/04/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Plaça de l'Església, 1

Telèfon: 977 473 202 / 977 473 802 Ajuntament

Fax: 977 473 202 Ajuntament

Lloc web: http://www.aldover.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.aldover@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.879702], [0.500072]