Castell de Carles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Alfara de Carles

Adreça: Al costat de la carretera del Toscar.

Descripció:
Restes del castell medieval d'Alfara de Carles, que es situa sobre un cim rocallós enmig de la Vall del Toscà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Estil: Romànic

Datació: Segles XII - XV

Localització: Al sud-oest del terme municipal, sobre un turó que domina el conegut com Pla de Mallol

Descripció:

El castell es troba situat a dalt d'un petit turó rocós, que s'eleva a la capçalera d'un profund barranc, el Barranc de la Conca, a les estribacions orientals de la serralada dels Ports de Beseit (Serra de l'Espina,Tossal de la Coscollosa i Mont Caro). Geològicament pertany al triàsic, amb conglomerats, dolomies i pedra calcària. La vegetació està caracteritzada per conreus de regadiu a la zona baixa del barranc, per conreus de secà i matolls a les vessants i per bosc de pins a les parts altes. S'hi accedeix prenent la carretera comarcal de Tortosa a Alfara, que surt de Xerta, i hem de desviar-nos a l'esquerra per la carretera del Toscà, uns tres quilòmetres abans d'arribar a Alfara. El castell es distribueix per tota la plataforma superior del puig, conservant-se diverses estructures: muralles externes i parets de les estances internes.Tant a l'interior del recinte murallat com a les rodalies, es troben fragments de ceràmica andalusina i forats realitzats pels furtius.

Notes històriques:

Castell termenat. Documentat el 1173. El castell i lloc de Castles o Carles, antic poblat, d'origen anterior a la Reconquesta. De l'antiga vila s'observa, vora la carretera al Toscà, algunes bases de murs de les cases que ocupaven el pendent entre l'ermita de Sant Julià i el castell.

L'any 1205 segons l'arxiu dels marquesos de Castelldorius:l'any 1205 el rei Pere "el Catòlic" va concedir els castells de Paüls i Carles a un tal Drogo.

La carta de poblament data de l'agost de 1237, atorgada com a baronia a Raimond de Sentmenat, senyor de Castles, el qual els donà per a regir-se les constitucions de Catalunya i els usatges de Barcelona.

L'any 1287 Guillem de Sentmenat atorgà donació al fill Pericó,de Carles i Alfara,el 1287 

El 1434 la ciutat de Tortosa comprà Carles, essent regida per la ciutat. A darrers del segle XV una epidèmia féu grans estralls en la població, els supervivents de qual es traslladaren a Alfara, que els absorbí. Carles va existir almenys fins l'any 1480. L'església parroquial, situada al peu del turó, quedà com a ermitori de Sant Julià.

Tipus: BCIN, Monument històric.765-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïna

Bibliografia:

BAYERRI, E. A:Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa, 1951.

BRULL, J. M; BRULL, J.. Guia Itinerària dels ports. Barcelona: U.E.C., 1972.

FONT, J. M.. Cartas de población y franquicia de Cataluña. Barcelona: CSIC, 1969.

Geografia General de Catalunya. Provincia de Tarragona.. Barcelona: Albert Martin, 1917.

CATALÀ, P.; RIQUER, M. A: El Castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, 1973. 4.

UDINA, F.. El Llibre Blanch de Santas Creus : cartulario del siglo XII. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Medievales, 1947. (Textos y estudios de la Corona de Aragón; 9).

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al costat de la carretera del Toscar.

Telèfon: 977 455 005

Fax: 977 455 005

Lloc web: http://www.alfaracarles.oasi.org

Adreça electrònica: aj.alfaracarles@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.850690], [0.359585]