Castell d'Alforja. Recinte emmurallat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Camp

Municipi: Alforja

Adreça: Carrer de l'Hospital, Carrer Major

Descripció:
Castell i fortificació medieval que encerclava el nucli antic de la població, del que avui només es conserven una paret i una torre, així com l'entrada principal i una altra portalada més reformada.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla

Estil: Obra popular

Datació: Segle XII

Localització: Límit sud de la població

Descripció:

Castell i muralla. Del castell només es conserva una paret orientada cap a l'oest de la plaça del castell i una torre situada a l'angle del sud-oest. La paret occidental de la fortificació té una longitud de 20 metres i uns 4 metres d'alçada. El parament és de pedres sense treballar arrenglerades en filades i unides amb morter. La torre és de planta quadrada amb uns 4 metres de costat i 4 metres d'alçada. És massissa. El parament és de pedres irregulars unides amb morter excepte les cantonades que estan fetes amb carreus de mida gran. Al final del carrer Major es troba un arc de mig punt amb dovelles de pedra picada. Es tracta de l'entrada principal al clos murat. Està envoltat d'una edificació que no ha estat massa transformada. Existeix un altre portal de menor importància, que sí ha patit modificacions importants.

Notes històriques:

El seu origen es remunta al 1158 quan el comte Ramon Berenguer IV fa donació a Ramon de Ganegot del lloc de Santa Maria d'Alforja i la seva vall per tel de fortificar-lo i repoblar-lo. A partir del segle XIII passen a mans de la mitra de Tarragona, com a centre de la baronia d'Alforja. Des del Castell, Jaume II convocà el 1309 els prohoms del regne a Tortosa. En bona part subsistien el 1931

 

 

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Probable origen romà.

Adreça: Carrer de l'Hospital, Carrer Major

Telèfon: 977 81 60 08 (Ajuntament)

Fax: 977 81 62 32 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.alforja.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament_alforja@altanet.alforja.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.208993], [0.976204]