Centre històric d'Alió

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alió

Adreça: Centre urbà

Descripció:
Nucli urbà del municipi característic pels seus portals i arcs.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Medieval - Segle XX

Localització: Dins del nucli urbà d'Alió

Descripció:

El poble d'Alió es troba situat a 266 metres d'altitud, al costat de la carretera comarcal de Valls al Vendrell. Els edificis del nucli s'arrengleren a banda i banda de la carretera, mentre que el sector més antic, centrat pel carrer Major, es desenvolupa a partir de l'església fins al carrer de la Muralla. Els habitatges d'Alió presenten en general una tipologia rural; tenen planta baixa i un o dos pisos, i cobertes de teula. S'hi conserven portals amb dovelles de pedra regulars.

Notes històriques:

Sembla que l'emplaçament del poble coincideix amb el d'una antiga vila romana. L'any 1171 el lloc fou cedit a Ponts de Bruguera i era feu de l'església de Tarragona. Durant la primera dècada del segle XIII, l'arquebisbe Ramon de Rocabertí i el paborde Ramon de Sant Llorenç van fer successives compres del lloc d'Alió als seus propietaris. Pocs anys després el terme va passar en la seva totalitat a ser possessió de les autoritats eclesiàstiques, amb la cessió dels drets per part de Pere I. La dinàmica de població ha estat creixent al llarg dels segles, sobretot en els segles XVIII i XIX, moment de màxima expansió econòmica. La fil·loxera va fer caure aquesta economia, produint, amb el temps, una davallada demogràfica. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Centre urbà

Adreça: Centre urbà

Telèfon: 977 601 926

Fax: 977 614 956

Lloc web: http://www.alio.altanet.org

Adreça electrònica: aj.alio@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.293972], [1.305137]