Restes de murs de la vila d'Alió

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Alió

Adreça: centre urbà

Descripció:
Restes de murs del recinte medieval de la vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Centre històric

Estil: Gòtic

Datació: Medieval

Localització: Dins del nucli urbà d'Alió

Descripció:

Es conserven restes de murs de la població medieval. Al final del carrer Major hi ha una portalada possiblement del clos murallat tardomedieval. Té aparença de porta-torre amb quatre entrades en els quatre costats.

Notes històriques:

Es tenen poques referències del castell i muralla de la vila d'Alió.

La primera referència documental del lloc d'Alió és de l'any 1154, quan en la butlla promulgada pel papa Anastasi IV en què es confirmaven les propietats de l'església de Tarragona surt esmentada ja l'església d'Alió.  Tot i això, a mitjan segle XII aquesta zona encara no devia estar completament repoblada, atès que el lloc d'Alió fou cedit l'any 1174 per l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Torroja, a Ponç de Bruguera per tal que el repoblés.  El 1205 un fill de l'esmentat Ponç s'intitulà ja Ponç d'Alió en un conveni que ell mateix, juntament amb d'altres parents, féu amb els hospitalers de la comanda de Vallmoll.  Dos anys més tard, el 1207, l'arquebisbe de Tarragona, Ramon de Rocabertí, amb el consentiment del rei Pere I, comprà a Ponç d'Alió la meitat del lloci dels delmes d'Alió per la quantitat de 2.000 sous.  Pocs dies després el mateix arquebisbe adquirí, amb diners propis, l'altra meitat del domini a Ermessenda d'Alió, vídua de Ponç de Bruguera i mare de Ponç.  El 1211 l'esmentat arquebisbe cedí la seva part del domini al paborde i capítol de la seu de Tarragona; i tot just un any més tard, el mateix rei Pere I donà a l'esmentada mitra els drets jurisdiccionals que ell posseïa sobre aquest indret, llevat del castell.

Aquesta fortalesa passà posteriorment als comtes de Peralada. 

Tipus: BCIN - Monument històric. 773-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

Catalunya romànica. Vol. XXI.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995

Accés: Fàcil

Condicions de visita: No es pot visitar

Ús i funció actual: En desús

Adreça: centre urbà

Telèfon: 977 601 926

Fax: 977 614 956

Lloc web: http://www.alio.altanet.org

Adreça electrònica: aj.alio@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.293918], [1.304668]