Habitatge a Carrer del Pare Aymamí, 4

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Almoster

Adreça: Carrer del Pare Aymamí, 4

Descripció:
Casa de poble entre mitgeres, que consta de planta baixa i dos pisos, amb la porta principal definida per un llindar amb inscripció.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Nucli històric Almoster

Descripció:

La casa, de planta baixa i dos pisos d'alçada, té la porta principal flanquejada per dues petites finestres rectangulars amb marc de lloses de pedra i a diferent alçada. La porta principal està definida per muntants de pedra treballada i llinda feta per grans blocs treballats.En l'eix de la llinda es conserva una inscripció, que representa una creu, la llegenda "IHS" per sota, i sota la llegenda la data "1633".

Notes històriques:

A la clau la llinda es conserva la inscripció amb la data 1633.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 30/11/2008

Publicació: DOGC 11/02/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer del Pare Aymamí, 4

Telèfon: 977 85 51 10 (Ajuntament)

Fax: 977 88 57 02 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.almoster.org

Adreça electrònica: aj.almoster@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.198055], [1.113187]