Habitatge al Carrer Major, 10

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Almoster

Adreça: Carrer Major, 10

Descripció:
Casal ubicat al nucli antic d'Almoster, coneguda també com a Cal Fonoll. La porta amb llinda i la balconada de ferro són els elements més característics.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Moderna

Localització: Nucli històric Almoster

Descripció:

Aquesta casa entre mitgeres consta de planta baixa i dos pisos superiors.Destaca el portal, definit per muntants i llinda fets amb blocs de pedra treballats. A l'eix de la llinda es conserva la inscripció amb la data "1841". Sobre la porta, en l'eix de la façana, es conserva un balcó amb base de pedra motllurada i barana de ferro treballada. Per sobre, il·luminant el pis superior, es troba un finestral seguint l'eix de la porta i el balcó.

Notes històriques:

La data de construcció de la casa es basa en la inscripció de la porta: 1841.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 30/11/2008

Publicació: DOGC 11/02/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer Major, 10

Telèfon: 977 85 51 10 (Ajuntament)

Fax: 977 88 57 02 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.almoster.org

Adreça electrònica: aj.almoster@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.197637], [1.114018]