Les Botigues del Mar

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial

Comarca: Tarragonès

Municipi: Altafulla

Adreça: Carrer de les Botigues de Mar

Descripció:
El barri de les Botigues té el seu origen en el segle XVIII, quan es construeixen aquests magatzems per cobrir les necessitats del comerç marítim. Al començament del segle XX es va començar un procés de transformació dels antics magatzems en habitatges i en residències d'estiueig.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Magatzems

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII

Descripció:

Actualment, i com a conseqüència de l'onada d'urbanitzacions turístiques, les botigues han anat desapareixent, gairebé totes, amb excepció de les cases que ocupen la primera línia de mar, que conserven encara la fesomia de les antigues botigues.

La seva construcció és fruit, en el segle XVIII, del desenvolupament econòmic de la vila, i concretament del comerç marítim. Per aquest motiu s'hi construiren vora el mar aquesta barriada on els comerciants guardaven les mercaderies i els pescadors i mariners les xarxes i els aparells nàutics.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: Text refós 18/02/2004

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatges

Adreça: Carrer de les Botigues de Mar

Telèfon: 977 650008 (ajuntament Altafulla)

Fax: 977 650842 (ajuntament Altafulla)

Lloc web: http://www.altafulla.cat

Adreça electrònica: altafulla@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.134233], [1.378969]