Torrassa de Sant Antoni

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Altafulla

Adreça: Camí de l'Ermita

Descripció:
Gran torre quadrada, de base atalussada, que segueix els tipus de les torres del telègraf òptic fetes a mitjans del segle XIX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de guaita

Localització: Situada al costat de l'ermita.

Descripció:

Torre moderna tipus telègraf, que té una base de 5,5 metres de costat. Està feta per un cos inferior atalussat i un segon cos prismàtic, amb una alçada total de 8 metres.Està construïda amb maçoneria arrebossada i les obertures, porta i finestres, emmarcades per brancals i llindes de pedra. Està envoltada per un fossat perimetral excavat a la roca.

Tipus: BCIN

Disposició: Bé protegit pel Decret de 22 d'abril de 1949.

Data disposició: 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Aloguín, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Propietat privada

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Camí de l'Ermita

Telèfon: 977 650 008 (ajuntament Altafulla)

Fax: 977 650 842 (ajuntament Altafulla)

Lloc web: http://www.altafulla.cat

Adreça electrònica: altafulla@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.147720], [1.372733]