Barraca

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: Ctra. de Baladres. Desaigüe del Port. Racó de Valero

Descripció:
Construcció rural molt característica del Delta de l'Ebre i també del País Valencià. L'edifici és de planta rectangular, amb coberta triangular amb un marcat angle.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XX

Localització: Es troba entre la carretera de les Baladres i la Tancada al Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Descripció:

Edifici aïllat, de planta rectangular, amb una alçada aproximada de 2,5 m. Les parets bastides amb canya, boga, sorra, sac al damunt, i arrebossades i emblanquinades per donar-hi consistència. El sostre, a doble vessant, presenta una carena reforçada feta de canya i fang. La porta es troba en un dels costats longitudinals, no gaire centrada, i amb una finestra a cada costat. El fumeral, fet d'obra, sobresurt d'uns dels murs, i es troba a la part posterior de la barraca.

Notes històriques:

La barraca és una tipologia constructiva tradicional que està relacionada amb un tipus d'edificació més característic del País Valencià. El tipus arquitectònic de la barraca prové, possiblement, del món ibèric, tot i que no és fins al s. XV quan apareixen les primeres documentacions gràfiques. Aquestes construccions s'emmarquen dins la mena d'habitatge dispers rural del mediterrani que té unes característiques ben definides: són de planta baixa, amb l'espai interior dedicat com a espai domèstic i l'exterior com a lloc de treball sense cohabitació amb les bèsties de treball. La seva evolució ve donada per la solució constructiva de murs i cobertes, i per l'estructuració interna. Actualment es fa servir com a Escola Taller.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Escola Taller

Adreça: Ctra. de Baladres. Desaigüe del Port. Racó de Valero

Telèfon: 977 70 00 57

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.646414], [0.756892]