Canal de la dreta de l'Ebre al seu pas per Amposta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: Passeig Buenos Aires, pal·lel al passeig del Canal i cap al pont de CN-340.

Descripció:
Obra d'enginyeria hidràulica construïda al segle XIX per l'enginyer Isidor Pastor i portada a terme per Jules Carvalho Carrión. Al seu objectiu era la navegació fluvial des de Saragossa al mar, però al final l'objectiu secundari, el reg, esdevingué el principal.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Obra d'enginyeria hidràulica. Canal.

Estil: Obra popular

Datació: 1854 -1860

Localització: Al seu pas pel nucli urbà d'Amposta passa pel centre del municipi.

Descripció:

Aquesta obra d'enginyeria civil que circula oberta per Amposta presenta unes dimensiones de 10 metres d'amplada per 3-4 de profunditat. Aquest canal, procedent de l'assut de Xerta i normalment amb un recorregut paral·lel al riu Ebre, arriba a Amposta per la zona del passeig de Buenos Aires i inicia una desviació cap a l'interior del nucli urbà a partir de la zona de l'antic castell. D'aquí passa entre els carrers de Miralles i d'Ataülf fins a creuar amb el carrer de Sant Josep, es torna a desviar creuant immediatament una altra vegada amb l'avinguda del batlle Palau i el carrer Major. Des d'aquest punt torna a variar la direcció per enfilar el camí paral·lel a la vora del riu, es creua amb l'avinguda de la Ràpita i després amb el carrer Mestre Sunyer, dins el passeig del Canal. Arriba al Pont de Pedra, on hi ha unes comportes per a regular el pas de l'aigua que circula des d'aquí i cap al Delta pel mateix canal, a més de portar també aigua cap a l'antic canal de navegació.

Notes històriques:

Canal construït entre 1857 i 1860, amb dues orientacions molt precises, una per a tornar a posar en funcionament l'antic canal de navegació Amposta-Sant Carles de la Ràpita i l'altre per fer una prolongació d'aquest canal per la dreta de l'Ebre des d'Amposta fins a l'Illa del Buda. El novembre de 1852 s'atorgà la concessió per les obres a l'enginyer Isidor Porcet i el 1852 es constituí la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro, beneficiària de la concessió. El 1857 s'encarregà les obres a Jules Carvalho Carrión. Primer es va construir el tram d'Assut de Xerta fins Amposta. El segon tram es construí posteriorment, i arribà fins al final del Delta amb l'objectiu de servir per als regadius (1861). A partir de 1867 i després del fracàs de la navegació pel canal, s'utilitzà només per al regadiu.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: Abril 2007

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Exposició itinerant: El Canal porta vida. 150 Aniversari del Canal de la Dreta de l'Ebre. 2008.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Canal

Adreça: Passeig Buenos Aires, pal·lel al passeig del Canal i cap al pont de CN-340.

Telèfon: 977 70 00 57

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.711416], [0.580673]