Cases barates d'Amposta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: Carrer Gobernador Sol, General Martínez, Bisbe Rocamora.

Descripció:
Conjunt de cases articulades a banda i banda dels carrers Gobernador Sol, General Martínez, Bisbe Rocamora. Varen ser encarregades a principis del segle XX per la societat barcelonina "Fomento de la Propiedad" i es van ubicar als terrenys coneguts com "Garroferets de la Mare de Déu".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatges.

Estil: Noucentisme

Datació: 1917-1919

Localització: Es troben a la banda oest de la vila.

Descripció:

Grup de cases juntes situades a banda i banda de tres carrers. Al C/Governador Sol hi ha sis habitatges a banda i banda, i en funció de la pendent les cases es van elevant. Totes disposen de planta baixa, teulada a doble vessant i pati posterior. La façana s'organitza simètricament, amb porta central i cornisa de permòdols, a excepció de la primera casa que dóna al C/Garcia Valiño. Totes estan pintades de colors diferents. En relació a les cases del C/General Martínez, hi ha cinc cases a cada costat, també amb teulada a dues vessants i pati posterior. En canvi, les de la banda esquerra són d'una planta, esglaonades d'una en una, mentre que les de la dreta són de dues plantes. Tanmateix l'organització ornamental de les façanes és diferent, destacant les terrasses de la casa que dóna al C/Garcia Valiño. Finalment, les cases del C/Bisbe Rocamora, es presenten set a cada costat. A la banda esquerra són de planta baixa i esglaonades d'una en una i, a la banda dreta, consten de planta baixa i pis a les cinc primeres, també esglaó d'una en una, i de planta baixa les dues últimes.

Notes històriques:

Aquests edificis varen ser construïts gràcies a l'empenta del batlle Joan Palau i Miralles. Les obres es van encarregar a la societat barcelonina "Fomento de la Propiedad" i es van ubicar als terrenys coneguts com "Garroferets de la Mare de Déu". Durant la guerra Civil no van patir grans desperfectes i fins a l'actualitat han mantingut la seva tipologia i fisonomia original. Les construccions annexes que completen les illes són d'època posterior, inclús algunes actuals, i no mantenen cap relació tipològica amb les cases barates. El consistori prohibeix fer obres de transformació de l'exterior.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Amposta

Data disposició: Abril 2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

BLANQUET, E; DURAN, R; MONTAÑÉS, M.C.; RAMOS, A; SUBIRATS, E: Amposta. Onada Edicions. Benicarló, 2006.

LÒPEZ PERALES, R.: Historia de Amposta. Imp. Cooperativa Gràfica Dertosense. Tortosa-Amposta, 1975, pp. 268-269.

SOLA-MORALES, I.: "Sobre Noucentisme i arquitectura. Notas para una historia de la arquitectura moderna en Catalunya (1909-1917)". Cuadernos de Arquitectura, nº 16. Archivo Històrico, nº 16. pp. 19/34.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatges

Adreça: Carrer Gobernador Sol, General Martínez, Bisbe Rocamora.

Telèfon: 977 70 00 57

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.709786], [0.574730]