Castell d'Amposta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: A la banda dreta del riu Ebre

Descripció:
Els orígens d'aquest castell es daten al segle XII quan es cedeix a l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. A l'actualitat només resten tres arcs, un apuntat i dos de mig punt.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Romànic. Gòtic. Obra popular.

Datació: Medieval i segle XIX (1860 - 1970)

Localització: Es troba a la banda dreta del riu, al costat del pont Penjat.

Descripció:

Les poques restes visibles són bàsicament tres grans portals cecs: un amb arc ogival, i els altres dos amb arc de mig punt, a més de restes d'altres portals com un arc damunt dels dos portals de mig punt i mig arc al costat inferior esquerre de l'apuntat. També es conserven alguns murs de contenció que hi donen directament a la dreta del Pont Penjant. El portal ogival és el de mides més grans, voltat per restes dels primitius murs de paredat i que presenta un bon nombre de dovelles a l'arc. Els seus basaments evidencien alguna campanya constructiva posterior A l'esquerra d'aquest portal es troben els dos portals de mig punt, més petits els de més a l'esquerra, mentre que el més proper a l'ogival és més petit i té l'arc i part dels suports laterals són envoltats per un aparell difícil d'apreciar per la distància. Les excavacions de l'inici dels anys 90 han posat al descobert bona part d'una torre de planta quadrada amb carreus encoixinats, dibuixada per Laborde el segle XIX. Dins el recinte del castell d'Amposta hi ha restes de fortificacions de les guerres carlines.

Notes històriques:

Es tracta d'un castell termenat, les primeres notícies del qual es documenten als anys 1097 i 1098. Aquestes fan referència a la donació feta pel comte Ramon Berenguer III de Barcelona a favor del comte Artal de Pallars, amb la condició que hi bastís un castell, però aquests propòsits no va progressar. Ja devia d'estar construït a mitjan segle XII, quan es fa la cessió del castell a l'Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem (inici de la castellania d'Amposta). Durant la guerra contra Joan II, els ampostins i tortosins s'enfrontaren contra el rei, fins que en el 1466 són derrotat i es conquerí el castell. En la segona dècada del segle XVI (1518), els turcs enderroquen el castell en una de les seves incursions. A la guerra Carlina va funcionar com a fortalesa. A l'actualitat es conserven espitlleres d'aquesta època. Des de l'any 1987 s'han realitzat successives campanyes arqueològiques que han portat a la llum una torre que fou dibuixada per Mouliner (de l'expedició d'A. Laborde) i que sembla, per la documentació, que devia ser la Torre de Sant Joan, d'època medieval (segles XIV-XV). Escapçada a nivell del primer pis, es conserva en una alçada de 5-6 m. Presenta planta rectangular (9'10 x 11'7) i està bastida amb carreus de pedra de diferents mides, uns llisos i altres encoixinats. A la cara interior hi ha també carreus i, entre les dues cares, hi ha morter de calç, donant una amplada de 2'40 m. En la cara nord-oest i sud-est es conserven espitlleres. La torre assoleix una inflexió de la muralla àrab (feta de tàpia amb la tècnica de l'encofrat). Té un gruix màxim de 2 m i una alçada màxima conservada de 5-6 m. L'any 1992, en el procés d'excavació hi van aparèixer unes sitges d'època ibèrica i instal·lacions d'una fàbrica de sabó del 1795 que pertanyia a la "Companyia de Aragón".

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret 22/04/1949

Data disposició: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïna

Accés: Regular

Ús i funció actual: En desús

Adreça: A la banda dreta del riu Ebre

Telèfon: 977 70 00 57

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.714656], [0.580764]