Restes de fortificacions de la tercera guerra Carlina

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: Al recinte del molí de Cercós

Descripció:
Restes de dos o tres murs d'uns 8 o 10 metres d'alçada bastits de diferents aparells, situades a l'interior del recinte de l'antic castell d'Amposta, i corresponents probablement a les fortificacions que es van ordenar construir al començament de la tercera guerra carlina.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Fortificacions.

Estil: Obra popular

Datació: 1860 -1870

Localització: Es troben al límit del recinte de l'antic molí Cercós -a la zona del castell- i donen exteriorment al final del carrer del Fossat i al canal de la dreta de l'Ebre, a la primera part del seu trajecte per dins el nucli urbà d'Amposta.

Descripció:

Es conserven 2 o 3 murs d'uns 8 o 10 m d'alçada que formen una cantonada esglaonada. Estan fets amb diferents tipus d'aparells: a la part alta, més regulars i petits, mentre que a les més baixes s'hi observen pedres més grans i irregulars que probablement corresponguin a alguna fortificació anterior al segle XIX i, fins i tot, al castell medieval; pel mig es veuen, de tant en quan, alguns carreus. La part més treballada d'aquests murs correspon a la del mig -on fa un lleuger angle- on es troba una obertura superior amb les parets esgaiades, fetes de maó, destinada a col·locar-hi un canó. Sota aquesta obertura, hi ha com a tres contraforts també de maó i hi queden restes d'alguns més. Cal destacar, també les petites espitlleres als costats de la gran obertura ja esmentada.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: Abril 2007

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LÓPEZ PERALES, R.: Historia de Amposta. Imp. Cooperativa Gràfica Dertosense. tortosa-Amposta, 1975, pp. 250-251.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al recinte del molí de Cercós

Telèfon: 977 70 00 57

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.714307], [0.580056]