Torre de Forcheron

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Montsià

Municipi: Amposta

Adreça: Km 1077 de la carretera N-340

Descripció:
Construcció rectangular datada probablement els segles XVI-XVII, tot i que alguns autors l'ubiquen als segles XIV-XV. A l'actualitat forma part d'un complex arquitectònic més ampli format per edificacions de diferentes períodes, especialmente del segle XIX-XX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de defensa.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XII-XIV

Localització: Es troba a la banda meridional a les afores d'Amposta, a l'alçada del km 1077 entre la carretera N-340 i la TV-3408.

Descripció:

La torre presenta una estructura rectangular i s'articula en planta baixa, tres pisos i coberta a doble vessant sustentada sobre els antics cabirons de fusta. Els murs estan fets de maçoneria arrebossada amb els angles reforçats amb carreus grans de pedra, fins l'inici del tercer pis. La porta és d'arc de mig punt adovellada i amb brancals de pedra. La finestra del segon pis de la façana també és l'original de pedra. Per damunt d'aquesta hi han dues mènsules que devien sostenir un matacà, ara desaparegut. Interiorment ha estat modificada la distribució i les cobertes. Adossat al nord de la torre es troba el mas del segle XIX, format per un cos de planta baixa i un pis cobert a doble vessant i, un altre cos, d'un sol pis amb teulda a una sola vessant, que fa de magatzem. Al davant hi ha un pou, encara en funcionament, i les restes d'un porxo contemporani del mas. A l'altra banda de la torre hi ha adossats alguns magatzems i les paridores per al bestiar (estables), obertes a l'exterior mitjançant una arcada de mig punt feta de maó.

Notes històriques:

Encara que el sector de la torre es troba bastant reformat, l'estructura exterior correspon a l'original. Possiblement el tercer cos s'afegí posteriorment ja que no hi ha carreus de pedra als angles, fent-se el tancament en forma de teulada a doble vessant, corresponent més a un habitatge que a una torre de defensa. L'origen de la torre possiblement és dels segles XVI-XVII, quan es refan o construeixen de nou totes les del litoral proper i les que ja existien al Delta. Tot i això, alguns estudiosos situen la seva construcció en un temps anterior, cap als segles XIV i XV. Formava part d'un triangle de torres, amb les de l'Oriola i Poquessalses, amb funcions defensives de la vila d'Amposta. Avui en dia, una de les seves façanes connecta amb un grup d’edificis de carácter agrícola que s’han construït en època contemporània (segles XIX i XX), essent reaprofitada i ampliada com a casa pairal. Actualment funciona com a casa rural.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret 22/04/1949

Data disposició: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

MIRAVALL, R.; ALAVEDRA, J.: Les torres de la regió marítima de l'Ebre. Col·lecció Dertosa-7. Ed.: R.M. i J.A. Tortosa, 1980.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

També anomenada la Forxerona, segons les expressions populars.

Adreça: Km 1077 de la carretera N-340

Telèfon: 977 70 00 57 - 977 701 828 - 654 898 115

Lloc web: http://www.amposta.cat

Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.668310], [0.587206]