Casa Balmanya

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Arnes

Adreça: C/ dels Dolors

Descripció:
A la Casa Balmanya destaquen els treballs de fusteria, així com els petits relleus i motllures de les finestres emmarcades per carreus i encalcinades de blanc i blau cel.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Gòtic. Renaixement.

Datació: Segle XVI-XVII

Localització: Nucli urbà

Descripció:

L'habitatge realitzat de carreu, presenta tres plantes i dos façanes, la façana posterior és la secundària i ha estat rehabilitada. Consta d'una porta d'accés amb una gran arcada de mig punt adovellada. Al primer pis de l'edifici trobem balcons, al segons pis, finestres i motllures a ambdós. Les primeres motllures sota les lloses del primer balcó i al contorn del finestral, i a l'ampit el segon. La façana està rematada per una cornisa motllurada amb unes gàrgoles cilíndriques d'estil renaixentistes. Les obertures es presenten emmarcades amb calç blanca. La façana d'accés posterior, de carreus més irregulars i paredat, realitzada en maçoneria, presenta quatre finestres i el que, actualment, és un balcó, amb quatre mènsules que el suporten. Les fusteries són molt interessants, així com els petits relleus i motllures de les finestres emmarcades per carreus i encalcinades de blanc i de blau cel.

 

Notes històriques:

Encara es veu pintat sobre la porta, el rètol que indica que va ser, no fa gaire, una fàbrica de gasoses. El nom dels "metges" és atribuït a que aquests eren hostatjats en aquesta casa fins no fa masses anys.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Observacions:

També es coneix com la casa dels metges.

Adreça: C/ dels Dolors

Telèfon: 977 435 134 Ajuntament

Fax: 977 435 606 Ajuntament

Lloc web: http://www.arnes.altanet.org/turisme

Adreça electrònica: aj.arnes@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.910411], [0.261024]