Castell d'Ascó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ascó

Adreça: Muntanya del Castell

Descripció:
Castell medieval de l'orde del Temple situat sobre les restes d'un far ibèric, una torre romana i un castell àrab. Quan es va dissoldre l'orde dels Templers va passar a mans dels Hospitalers.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Defensiu. Castell

Estil: Romànic. Gòtic

Datació: Segles XIV-XV i XIX

Localització: Es troba a la muntanya del castell, a ponent del nucli d'Ascó.

Descripció:

Les úniques restes conservades són una torre gòtica dels templers i una àrab que va ser reconstruïda en una de les guerres carlistes. La torre gòtica està formada amb carreus encoixinats i és l’única conservada de les quatre que formaven la planta rectangular del castell dels Templers. A la part exterior encara es pot veure una espitllera. La torre àrab està construïda amb tàpia i pedra i s’assenta directament damunt la roca. L’angle de la façana sud-est està fet amb carreus escairats de mitjanes dimensions i presenta dues espitlleres que corresponen a una etapa constructiva posterior. Consta d’una porta d’entrada d’arc apuntat, molt alta, per evitar l’entrada des de fora.

Notes històriques:

Abans del castell d’època medieval en aquest indret s’ha documentat l’existència d’un far ibèric, una torre romana i castell àrab que després de la conquesta d’aquesta terra per part de Ramon Berenguer IV va acabar com a Comanda del Temple. Quan era castell àrab, el reietó d’Ascó era súbdit del Wali de Siurana i tenia dominis sobre altres pobles situats a banda i banda del riu. L’any 1148, un cop conquerida Tortosa i Lleida, Ramon Berenguer IV va fer donació del castell a Ermengol d’Urgell. El 1181, Alfons I la va donar als templers. Quan aquest orde es va abolir, els templers es van fortificar en aquest castell, però un cop vençuts va passar a mans dels Hospitalers que el mantingueren fins el segle XVIII. Al segle XIV (1460) va ser jutjat i declarat innocent el Príncep de Viana desprès que fos empresonat pel seu pare Joan II. Va ser destruït en part durant la guerra dels Segadors (segle XVII) i desmantellat definitivament a la guerra de Successió i les Carlines. En aquest indret al segle XIX es va construir una torre de telègraf òptic. Després de la guerra civil encara es podia veure la torre àrab, amb els dos pisos i el terrat, però posteriorment uns nois calaren foc i els pisos caigueren. Als anys 60 del segle XX es van enderrocar les parets sud i l’est.  

Tipus: BCIN, Monument històric. 48-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Ruïna

Bibliografia:

AAVV.: Catalunya Romànica. El Tarragonès-El Baix Camp-L'Alt Camp-El Priorat-La Ribera d'Ebre. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

CATALÀ I ROCA, P. [coord.]. Els Castells catalans. Barcelona: Dalmau, 1990.

FUGUET SANS, J.: L'arquitectura dels Templers a Catalunya. Barcelona. Rafael Dalmau Editors. 1995.

PLADEVALL I FONT, A. [coord.]: Catalunya romànica: El Tarragonés, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S. A., 1984-1998.

RAMOS, M. LL.: Catalunya romànica: El Tarragonés, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre. Barcelona: Pòrtic, 2000. 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Muntanya del Castell

Telèfon: 977 40 50 06

Lloc web: http://www.asco.altanet.org

Adreça electrònica: aj.asco@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.179692], [0.565831]