Centre Històric d'Ascó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ascó

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
Aquest conjunt es troba encerclat per les muralles antigues de la ciutat de les quals encara en queden algunes restes visibles.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic.

Estil: Obra popular.

Datació: Medieval i segle XVII

Localització: Al centre del nucli urbà

Descripció:

El casc antic d’Ascó està format per carrers estrets i costeruts, que quedaven tancats per muralles de les quals encara resten alguns trams visibles. Un dels carrers més destacats és el dels Sequerets, antic emplaçament del cementiri musulmà, amb orientació a sol naixent, i que amb l’expulsió dels moriscos, els hospitalers el van cedir a la universitat i concretament al gremi dels sequers (assecadors) de fruita; el carrer de Baix, es conserven algunes cases morisques; i el carrer de l’Hospital on es troba la casa de Pere Sans i l’antic Hospital. Les places més importants són la plaça Major, seu de l'antic consell municipal i ajuntament de la vila, era on en època medieval i moderna hi havia el mercat; plaça de l’Abadia amb l’edifici del Forn de pa on s’hi jutjaven els prohoms; o la de l’Església. Alguns dels carrers comuniquen entre ells amb perxes que passen sota les cases i que són els antics porxos que donaven accés a les muralles. Al carrer de Baix, es conserva els del Ciego, Baijunga i Cavaller; al carrer de l’Hospital, el de Pere Sans; adjunt a la casa de l’Hospital, el perxe de Sant Domingo, la porta del Sol o Pla de Vallxiqué. La tipologia de cases que predomina és aquella entre mitgeres de tres o quatre nivells d’alçada i amb portals de mig punt ceràmic amb brancals de pedra.   

Notes històriques:

Fins el 1595 el poble d’Ascó estava dividit en dues comunitats, la de Dins (moriscos) i la de Fors (cristians vells). A partir d’aquest any s’uniren i formaren un cos amb una universitat. Fins el 1529 els moriscos conservaren els seus privilegis donats per Ramon Berenguer IV, però a partir d’aquest any els hi fou presa la mesquita quan es van haver de convertir, fingidament, al cristianisme. El 1610 va haver l’expulsió definitiva, tot i que es té constància de la tornada d’algunes de les famílies.  

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

FERRÚS, J.: La casa pagesa asconenca (1940-1970). Descripció etnogràfica, anàlisi antropològic. Conca de Barberà: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 1985.

ORTEGA, P.: Musulmanes en Cataluña. Las comunidades musulmanas de las encomiendas templarias y hospitalarias de Ascó y Miravet (siglos XII-XIV). Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milà y Fontanals, 2000.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatges i carrers

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 405 006 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.asco.cat/

Adreça electrònica: turisme.asco@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.180658], [0.567430]