Mesquita. Voltes sota la plaça de l'Ajuntament

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ascó

Adreça: Plaça Major

Descripció:
Antiga plaça de l'Ajuntament sota de la qual es conserven unes arcades i unes sitges. Molt a prop d'aquest indret es creu que hi havia la mesquita.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Agropecuària. Graner

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Es troba al centre del casc antic, a l'antiga plaça de l'Ajuntament, actual plaça Major, on hi havia el mercat local.

Descripció:

Sota d’aquesta plaça i accedint per unes escales laterals es poden observar quatre arcs de mig punt de pedra, els dos dels extrems actualment tapiats. L’interior d’aquest espai presenta una coberta amb volta de canó i unes sitges sota el nivell del terra que servien per emmagatzemar gra. En les proximitats es creu que hi havia la mesquita. 

Notes històriques:

El comte Ramon Berenguer IV quan va conquerir aquestes terres va donar privilegis perquè la comunitat morisca d’Ascó conservés la seva llengua, la religió i les seves costums, com havia succeït en altres ciutats com Saragossa i Lleida. A principis del segle XV es té constància que els jurats de l’Aljama d’Ascó van demanar al Castellà d’Amposta permís per ampliar la Mesquita construint dues arcades. L’any 1509 quan Ferran el Catòlic va reduir els seus privilegis fent donar el quart i el sisè del delme es varen convertir. Pocs anys després, el 1520 quan es van convertir oficialment al cristianisme, el Comanador d’Ascó prengué la Mesquita. 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Plaça Major

Telèfon: 977 40 65 83

Lloc web: http://www.asco.cat

Adreça electrònica: turisme.asco@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.180880], [0.567174]