Torre de la Vila (de Martinet o Minaret)

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ascó

Adreça: C/ Major, 20

Descripció:
Torre de planta quadrangular que servia de portal de la Vila i separava la comunitat en moriscos i cristians vells i que més tard quan es tancà la mesquita es fa fer servir com a tal.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Defensiu. Torre de defensa

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Es troba al carrer Major, a la casa anomenada Ca Estisora.

Descripció:

Torre troncocònica amb planta quadrangular adossada  a una construcció cantonera i per això només són visibles dues façanes. La septentrional presenta un portal, finestres de diferents dimensions d’època moderna, i una galeria superior. Cal destacar una espitllera actualment tapiada. La façana de ponent només té una obertura a la part superior, de petites dimensions i en forma d’arc rebaixat. La torre està construïda amb pedra irregular i els angles amb carreus escairats de mitjanes dimensions.   

Notes històriques:

Fins l’any 1595 la vila d’Ascó estava dividida en dues comunitats: la de Dins (moriscs) i la de Fora (cristians vells). Aquesta casa era el portal de la Vila que separava la comunitat morisca i la cristiana. A partir d’aquest any s’ajuntaran formant una única comunitat. La de Dins era on vivien els moriscs amb els privilegis donats per Ramon Berenguer IV i conservats oficialment fins 1529, quan la mesquita fou tancada degut a la conversió obligatòria al cristianisme i van fer servir aquesta torre com a lloc de reunió de les seves pràctiques religioses. D’aquest fet deriva la seva denominació com a Minaret.  

Tipus: BCIN, Monument històric. 498-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major, 20

Telèfon: 977 40 50 06

Lloc web: http://www.asco.altanet.org

Adreça electrònica: aj.asco@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.180194], [0.567782]