Cal Canyís

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: Xamfrà C/ Sant Miquel-C/ Mas Canyís

Descripció:
Casa pairal de volumetria complexa, formada per un cos central cobert a dues aigües varis cossos de planta baixa adossats al volum principal i dos cossos exempts dedicats originàriament a activitats de suport a l'explotació agrícola.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia.

Estil: Obra popular.

Localització: Caseria de les Masies de Sant Miquel.

Descripció:

La masia està formada per un conjunt d'edificis, l'habitatge i un celler, delimitats per una tanca d'obra amb porta definida per un arc rebaixat (baluard) que dóna al pati. El celler presenta una senzilla porta amb llinda i cobertes a dues vessants. L'habitatge ha patit nombroses modificacions i està dividit, a nivell de façana, en dues bandes: la banda dels amos a la dreta i la dels masovers a l'esquerra, que és la més antiga.

A nivell estructural consta de tres pisos. Els baixos encara denoten l'existència d'un arc de mig punt adovellat en la porta d'entrada. La segona i tercera planta tenen totes les obertures modificades al donar-los una forma quadrada (golfes) o rectangular (segona planta), i les cobertes són a doble vessant. Tot el conjunt és arrebossat i emblanquinat.

Disposició: Pla d'Organització Urbanística Municipal.

Data disposició: 2010

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Xamfrà C/ Sant Miquel-C/ Mas Canyís

Telèfon: 977 671 350 Ajuntament

Fax: 977 671 228 Ajuntament

Lloc web: http://www.banyeres.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.banyeres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.272156], [1.558156]