Cal Ventosa o Cal Bofill

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: Carrer Major, 2

Descripció:
Gran casal noucentista construït cap al 1920, en substitució de l'antiga masia dels propietaris. En aquesta edificació de tres plantes destaca, en una cantonada, una gran torre amb mirador cobert en la part superior.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal

Estil: Noucentisme

Datació: 1920

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La casa està formada per tres plantes. Els baixos presenten una porta de fusta amb arc rebaixat i una finestra per banda de forma quadrada, dividida en tres parts per unes columnetes. El pis noble presenta una gran balconada. Les tres portes balconeres són d'arc rebaixat i presenten una franja de decoració a base de flors i fulles que uneix les línies d'impostes i recorre tota la façana. El segon pis presenta unes obertures quadrades dividides en tres parts per uns prims murs. A sobre hi ha una cornisa que sobresurt, davant la qual es veu un fris amb decoració floral. A sobre la cornisa hi ha un terrat amb barana de pedra. A la banda dreta de l'edifici hi ha una torre de considerable alçada que consta de quatre pisos. Destaca l'última planta, que presenta una sèrie de columnes que sostenen una cornisa rematada per un terrat amb barana. La façana és arrebossada i decorada amb carreus.

Notes històriques:

L'alta torre de la casa Ventosa, o Bofill, de Banyeres és un referent de la comarca, que es divisa des de la llunyania, al costat del turó que li guarda l'esquena. Al seu capdamunt té un mirador cobert, amb columnes prismàtiques decorades amb medallons i relleus florals. La casa senyorial, de tres pisos d'alçada, es va construir sobre una antiga masia i encara conserva la casa dels masovers adossada a ponent, i les tres naus dels cellers de quan es treballava l'explotació agrícola. L'estretor del solar no permet lluir ni la seva elegant façana de migdia ni la posterior, que dóna a un jardí i que disposa de dues alçades de galeria amb vitralls emplomats. L'escassa però rica ornamentació consisteix en les reixes de ferro similars a les de la Vil·la Ramona de Coma-ruga, en la rica fusteria exterior, i especialment en la pedra cisellada amb motius vegetals de portes i finestres i en la pedra artificial a les tres sanefes horitzontals i als medallons i garlandes de la resta de l'edifici.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

La construcció d'aquest casal es va completar amb la casa dels masovers, adjacent al costat esquerre, i la del celler, al davant.

Adreça: Carrer Major, 2

Telèfon: 977 671 350 Ajuntament

Fax: 977 671 228 Ajuntament

Lloc web: http://www.banyeres.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.banyeres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.280810], [1.578957]