Casa dels Masovers de Cal Ventosa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: C/ Major, 2

Descripció:
Edifici dels masovers de Cal Ventosa, situat a l'esquerra de l'edifici senyorial, que conté dos habitatges per a dos masovers.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Inicis s.XX

Localització: Nucli històric de Banyeres del Penedès

Descripció:

Tot l'edifici presenta la planta baixa arrebossada i emblanquinada, mentre que la resta és fet de paredat i decorat amb maó. La casa presenta tres plantes separades per cornises. Ambdós habitatges presenten una analogia pel que fa a les obertures. Les cobertes són a dues vessants.

Notes històriques:

La seva construcció sembla estar relacionada amb el mas dels amos de Cal Ventosa, a inicis del segle XX.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major, 2

Telèfon: 977 671 350 Ajuntament

Fax: 977 671 228 Ajuntament

Lloc web: http://www.banyeres.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.banyeres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.280748], [1.578839]